Bwthyn Gwyliau ar arfordir Gorllewin Cymru

Bwthyn Gwyliau ar arfordir Gorllewin Cymru | Awelon

Bwthyn cartrefol a helaeth i 5 ar arfordir Gorllewin Cymru. 1 filltir o bentref glan môr Cei Newydd ac yn berffaith ar gyfer teuluoedd neu gyplau.

Bwthyn Gwyliau ar arfordir Gorllewin Cymru

Bwthyn gwyliau cartrefol gyda digonedd o le ynddo ydy Awelon, wedi ei leoli filltir i ffwrdd o bentref glan y môr Cei Newydd, a gaiff ei ddisgrifio weithiau fel ‘y perl yng nghoron arfordir Gorllewin Cymru’. Mae’r ardal yn enwog am ei dolffiniaid trwynbwl a’i phentrefi arfordirol prydferth. Mae’r bwthyn o fewn pellter cerdded i dafarn y pentref ac mae ganddo ardd amgaeedig a golygfeydd arfordirol hyfryd.

Llawr Gwaelod

Mae’r gegin / ystafell fwyta yn un helaeth ac wedi ei dodrefnu’n llawn gyda phopty a hob, oergell ag adran rhewi, microdon, a thostiwr.

Mae’r lolfa yn eistedd chwech yn gyfforddus, teledu gyda chwaraewr DVD a drws patio sydd yn agor ar gefn yr ardd.

Ceir 3 ystafell wely ym mwthyn hunanarlwyo Awelon: un twin, un dwbl ac un gwely sengl 4 modfedd o led. Maent i gyd yn cynnwys cypyrddau dillad, byrddau gwisgo, lampau wrth ymyl y gwely a gwresogyddion ym mhob un o’r tair ystafell. Yn y bathrwm teulu ceir bath gyda chawod drydan drosto, toiled a sinc.

Mae gan Awelon ystafell iwtiliti hefyd gydag uned sinc, peiriant golchi a thoiled ar wahân.

Gardd

Mae lawnt helaeth yn amgylchynu’r ty gyda dodrefn gardd a barbeciw yn gynwysedig.

Gwybodaeth Ychwanegol

Darperir tywelion sychu llestri.

Dillad gwely, tywelion bath a dwylo yn gynwysedig.

Gwres a thrydan yn gynwysedig.

Parcio preifat oddi ar y ffordd.

Wi-fi yn gynwysedig.

Garej fawr ar gael i storio beiciau, caiacau a.y.b a lle i hongian dillad gwlyb.

Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu.

Mae ffenestri dwbl yn Awelon a gwres canolog (economi 7).

Mae gwyliau byr ar gael ar adegau penodol o’r flwyddyn, mwy o fanylion o dan ‘Prisiau’.


 • Archebwch neu gael prisiau

 • 4 star
 • Cysgu hyd at 5
 • 3 bedrooms: 1 double, 1 twin, 1 single
 • Enclosed garden
  Ground floor bedroom(s)
  Shop / pub within 1 mile
  Wi-fi / Internet
  Within 5 miles to beach
 • Gweld map mwy o faint
 • Ymholiadau
 • Tystebau

  A well needed family half term break - a lovely property where you felt relaxed as soon as you walked in.
  Recommendations: A visit to Aberystwyth and the funicular railway to the top of Constitution Hill. Also a boat trip to spot seals & porpoises from New Quay.
  Jeremy from Epsom, Surrey, Apr 2017

  Lovely property and everything provided for our use. Bottle of bubbly to celebrate the new year and milk in the fridge, that was a very nice gesture. Newquay is a picturesque village at the bottom of a steep hill. There are many restaurants and cafes there. We visited Portmeirion which is unique. Travelling through the countryside is lovely.
  Florence from Porth, RCT, Jan 2017

  A lovely bright quiet property with lots of room
  The fish 'n' chips at Aberaeron by the harbor are delicious! :-)
  Friends from Bromsgrove, Apr 2015

  It was a lovely cottage and the owner was there waiting to welcome us into the warm beautifully done accommodation.
  It was exactly what we needed and perfect distance from New Quay town itself for short taxi trips after a good meal out and a few drinks, will definitely be returning to this one! The Black Lion is a lovely warm pub/ restaurant and fabulous food. Also a nice walk down to the beach is a must. If visiting here you can't beat a bit of Welsh Coast and the occasional dolphin if your lucky.
  Dai from Porhcawl, Mar 2015

  Comfortable and felt like home from the moment we arrived. Aberaeron shops were lovely so worth a look in.
  Lisa from Telford, Feb 2015