Llety Gwyliau Cymru

Dod o hyd i lety

 • Dyddiad Cyrraedd: (clirio)
  Calendar
 • Dyddiad Gadael: (clirio)
  Calendar
 • Nifer Nosweithiau:
 • Chwilio yn ôl Rhanbarth:
 • NEU, Chwilio yn ôl Tref:

 • Yn Cysgu:
  Côd llety:
 • Chwilio

 • Nodweddion llety (clirio'r cyfan)

Bythynnod Gwyliau Sir Fon


Sir Fon yw ynys fwyaf Cymru ac mae'n lle penigamp i ddianc oddi wrth holl brysurdeb bywyd. Ymlaciwch yn un o'n bythynnod gwyliau moethus, mwynhewch y croeso cynnes ac ymgollwch yn heolydd troellog yr ynys ac ar ei harfordir trawiadol.

Gyda 27 o draethau sydd wedi ennill gwobrau, dydych chi byth ymhell o draeth tywod hyfryd a glan pan ydych yn aros yn ein bythynnod gwyliau yn Sir Fon. Os ydych chi'n edrych am chwaraeon dŵr, diwrnodau allan gyda'r teulu, neu ddiwrnodau hir yn ymlacio ar draeth tawel gyda dim ond gwylanod, pysgod a llyfr da yn gwmni, bydd gennych ddigoned o ddewis ym mythynnod gwyliau Sir Fon.

Mae gan Sir Fon, serch hynny, lawer mwy na thonnau a thywod i'w gynnig. Mae ein bythynnod gwyliau yn Sir Fon hefyd wedi eu hamgylchynu gan atyniadau gwych, chwedloniaeth, hanes ac amrediad o weithgareddau awyr agored ynghanol golygfeydd godidog. Mae'r rhain yn cynnwys Castell Biwmares - y castell olaf i Edward I ei godi yng Nghymru; Ynys Llanddwyn - sef ynys Santes Dwynwen, Melin Llynnon - yr unig Felin Wynt sy'n dal ar waith yng Nghymru, tirwedd swrreal Mynydd Parys a 125 milltir o Lwybr Arfordirol Sir Fon.

Dihangwch i'n Bythynnod Gwyliau yn Sir Fon...
loading
Trefnu yn ôl:
Yn dangos eiddo 1 i 5

Llanfairpwll, Anglesey North Wales, Wales

Ground floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms: 1 double, 1 twin)
 • Rates
  £315 - £560
Bwthyn gwyliau moethus yn Sir Fon, Gogledd Cymru sydd hefyd yn croesawu anifeiliaid anwes. Saif bwthyn Y Beudy mewn 7 acer o dir gwledig agored gyda golygfeydd panoramig o gyfres mynyddoedd trawiadol Eryri, yn agos i bentref Llanfairpwll sy’n dalfyriad o’r enw lle hiraf ym Mhrydain. Mae’r bwthyn yn cynnig sail ddelfrydol ar gyfer ymweld a’r amrediad o atyniadau ar Ynys Mon a gweddill Gogledd Cymru.
gweld manylion

Llanfairpwll, Anglesey North Wales, Wales

Wi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 6 (3 bedrooms: 2 double, 1 bunk)
 • Rates
  £350 - £650
Bwthyn gwyliau moethus ger Llanfairpwll ar Ynys Mon, Gogledd Cymru sydd hefyd yn croesawu anifeiliaid anwes. Saif bwthyn Y Stabl mewn 7 acer o amgylchedd tawel, heddychlon ac arferai fod yn stabl yn y 18fed ganrif ar dir y perchnogion - Enillwyr Gwobrau Twristiaeth Mon yn 2008 a 2009. Trawsnewidiwyd yr adeilad yn fwthyn cerrig llawn cymeriad sy’n mwynhau golygfeydd ysgubol o fynyddoedd Eryri.
gweld manylion

Llanfairpwll, Anglesey North Wales, Wales

Enclosed gardenGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 6 (3 bedrooms: 2 doubles, 1 bunk room)
 • Rates
  £370 - £670
Bwthyn Hunan-Arlwyo moethus yn Sir Fon sydd hefyd yn croesawu anifeiliaid anwes. Saif bwthyn gwyliau Bodhyfryd mewn 7 acer o gefn gwlad agored gyda golygfeydd panoramig o Fynyddoedd Eryri. Gydag Ynys Llanddwyn, Llwybr Arfordirol Mon, Cestyll Biwmares a Chaernarfon i gyd gerllaw, mae’r bwthyn hwn yn cynnig lleoliad delfrydol i archwilio Ynys Mon ac Eryri, Gogledd Cymru.
gweld manylion

Benllech, Anglesey North Wales, Wales

Log fireEnclosed gardenGround floor bedroom(s) Baby friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 5 (3 bedrooms: 1 double, 1 twin, 1 single)
 • Rates
  £495 - £675
Bwthyn gwyliau 5 seren ar Ynys Môn, Gogledd Cymru. Mae’r llety croesawgar hwn ym Menllech ddwy funud o gerdded o draeth hyfryd Benllech a’r holl adnoddau lleol. Wedi ei leoli ar arfordir dwyreiniol Ynys Môn, mae wedi ei ddodrefnu a’i gyweirio’n foethus a gyda’i ardd amgaeedig ei hun â dodrefn patio. Mae hefyd parc chwarae mawr o fewn 100 iard i’r bwthyn - perffaith ar gyfer gwyliau teulu ar Ynys Môn.
gweld manylion

Beaumaris, Anglesey North Wales, Wales

Enclosed gardenWi-fi / InternetBaby friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 9 (4 bedrooms: 2 double, 1 twin, 1 king & single)
 • Rates
  £555 - £1050
Llety hunan-ddarpar mewn lleoliad gwych yng nghanol Biwmares, tref hardd a hanesyddol gyda’i chastell ei hun ar Ynys Mon. Tŷ urddasol gradd II ydy Yr Hen Fanc, o fewn pellter cerdded i holl fwytai, tafarndai ac atyniadau hanesyddol y dref. Wedi ei ail ddodrefnu yn ddiweddar i safon uchel, mae’r tŷ helaeth hwn yn ddelfrydol ar gyfer teuluoedd ac aduniadau gyda’i gegin/lle bwyta ac ystafell fyw fawr.
gweld manylion

loading