Llety Gwyliau Cymru

Dod o hyd i lety

 • Dyddiad Cyrraedd: (clirio)
  Calendar
 • Dyddiad Gadael: (clirio)
  Calendar
 • Nifer Nosweithiau:
 • Chwilio yn ôl Rhanbarth:
 • NEU, Chwilio yn ôl Tref:

 • Yn Cysgu:
  Côd llety:
 • Chwilio

 • Nodweddion llety (clirio'r cyfan)

Moethusrwydd Llety Gwyliau Cymru

Map of Wales
South Wales BorderlandsSouth WalesPembrokeshireWest WalesMid Wales and Brecon BeaconsBorderlandsSnowdoniaNorth Wales CoastAnglesey
loading
Trefnu yn ôl:
Yn dangos eiddo 1 i 15
Dudalen: 1 | 2 | Nesaf |

Aberystwyth, West Wales, Wales

Enclosed gardenGames roomWi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mileOn a Farm
 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms: 1 king, 1 twin / super king)
 • Rates
  £330 - £720
Hen ysgubor wedi’i hadnewyddu’n llwyr i gynnig llety 4 seren, gyda twb poeth preifat a golygfeydd pellgyrhaeddol dros aber yr Afon Ddyfi, Bae Ceredigion a chefn gwlad Cymru. Mae’r bwthyn hwn wedi ei leoli ar fferm, lai na milltir o bentref Talybont gyda’i siop, tafarndai, fferyllfa a gorsaf betrol. Mae hefyd yn ganolog i dref glan y môr boblogaidd Aberystwyth, a thref Machynlleth - Prifddinas Hynafol Cymru. Dyma’r man delfrydol i ymlacio a mwynhau amser yn darganfod y traethau lleol ac atyniadau amrywiol.
gweld manylion

Brecon , Mid Wales and Brecon Beacons, Wales

Wi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyOn a Farm
 • Sleeps up to 3 (2 bedrooms: 1 king, 1 single)
 • Rates
  £332 - £486
Bwthyn moethus gyda thwb poeth mawr yw Llety Llyn y Fan, yn berffaith ar gyfer gwyliau ym Mannau Brycheiniog. Wedi'i adeiladu fel eco-fwthyn gyda golwg tŷ pren clasurol, mae'n cynnig golygfeydd panoramig ar hyd y cwm ac i fyny tuag at Lyn-y-Fan. Gyda theithiau cerdded o garreg y drws a lle preifat i bysgota mae digon i'w weld ac i'w wneud. Delfrydol i grŵp mawr o deulu a ffrindiau i fwynhau amgylchfyd hyfryd Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.
gweld manylion

New Quay, West Wales, Wales

Games roomGround floor bedroom(s) Baby friendlyShop / pub within 1 mileOn a Farm
 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms: 1 double, 1 twin (+ double sofa bed in lounge))
 • Rates
  £350 - £750
Bwthyn gwyliau moethus ger Cei Newydd, Gorllewin Cymru gyda llyn pysgota, ardal chwarae awyr agored ac ystafell gemau dan do. Adnewyddwyd bwthyn Yr Onnen yn ddiweddar ac mae’n sefyll ar fferm deuluol, 7 milltir o arfordir prydferth Bae Ceredigion. Mae’n mwynhau lleoliad heddychlon a thawel ynghanol cefn gwlad, lle perffaith i ddadflino ac ymlacio.
gweld manylion

New Quay, West Wales, Wales

Games roomGround floor bedroom(s) Baby friendlyShop / pub within 1 mileOn a Farm
 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms: 1 double, 1 twin)
 • Rates
  £350 - £750
Mae bwthyn hunan-ddarpar Y Dderwen yn cynnig y ddihangfa berffaith a llecyn delfrydol ar gyfer gwyliau teulu yng Ngorllewin Cymru. Wedi ei leoli ar fferm deuluol, mae ganddo lyn pysgota ei hun, ardal chwarae awyr agored ac ystafell gemau yn cynnwys bwrdd snwcer, bwrdd dartiau a thennis bwrdd. Mae’r bwthyn yn groesawgar a chlud a gellir mwynhau barbiciw ar y patio uwchlaw dyffryn coediog hardd.
gweld manylion

Builth Wells, Mid Wales and Brecon Beacons, Wales

Baby friendlyPet-friendlyShop / pub within 1 mileOn a Farm
 • Sleeps up to 6 (4 bedrooms: 1 king, 1 double, 2 single )
 • Rates
  £350 - £620
Llety gwyliau hunan-ddarpar gyda thwb poeth ydy Pwllyn, wedi ei amgylchynu gan olygfeydd hyfryd. 2 filltir o Lanfair-ym-muallt ac o fewn pellter cerdded i’r dafarn leol ym mhentref hanesyddol Cilmeri, Canolbarth Cymru. Gyda Bannau Brycheiniog gerllaw, mae hwn yn lleoliad delfrydol ar gyfer gwyliau cerdded a beicio, heb son am y cwrs golff 18 twll yn Llanfair-ym-muallt, chwaraeon dŵr a physgota ar yr afon Gwy, merlota ayb.
gweld manylion

Bala, North Wales Snowdonia, Wales

Enclosed gardenGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyShop / pub within 1 mileOn a Farm
 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms: 1 king / twin on request, 1 twin (+ single sofa bed in lounge))
 • Rates
  £367 - £795
Mae gan y bwthyn hunan-ddarpar hyfryd hwn yn y Bala, gyda’i gyfleusterau hot tub, bopeth rydych ei angen o fewn taith 5 munud ar droed. Wedi ei ddodrefnu’n chwaethus a modern, mae’r bwthyn a drawsnewidiwyd o hen ysgubor mewn lleoliad unigryw ar gyrion y dref. Mae ei leoliad o fewn iard fferm amgaeedig yn creu teimlad o breifatrwydd lle medrwch fwynhau manteision cefn gwlad heb y cyfrifoldeb o orfod gyrru i bobman.
gweld manylion

Builth Wells, Mid Wales and Brecon Beacons, Wales

Baby friendlyPet-friendlyShop / pub within 1 mileOn a Farm
 • Sleeps up to 7 (4 bedrooms: 2 double, 1 single, 1 bunk bed )
 • Rates
  £380 - £650
Bwthyn moethus gyda thwb poeth ger Llanfair-ym-muallt ydy Tŷ Canol, ar gyrion pentref Cilmeri, Canolbarth Cymru. Wedi ei amgylchynu gan fferm 60 acer a golygfeydd hyfryd ac o fewn pellter cerdded i’r dafarn leol a’r orsaf dren. Agos i Faes y Sioe Amaethyddol, Argae Cwm Elan a chwrs golff gwych 18 twll. Mae gweithgareddau poblogaidd eraill yn yr ardal yn cynnwys Beicio Mynydd, Pysgota, Merlota a cherdded ym Mannau Brycheiniog.
gweld manylion

DinasMawddwy, North Wales Snowdonia, Wales

Log fireEnclosed gardenWi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendly
 • Sleeps up to 6 (3 bedrooms: 2 doubles, 1 bunk (+ fold up bed on request))
 • Rates
  £380 - £825
Bwthyn gwyliau hyfryd sy'n cynnig encilfa foethus yn amgylchedd heddychlon Cwm Cywarch ger Dinas Mawddwy. Wedi ei leoli ar droed yr Aran Fawddwy, mynydd uchaf de Eryri, mae Troed yr Aran yn fan delfrydol i archwilio Gogledd a Chanolbarth Cymru. Tafarn bentref, caffi a chanolfan grefftau o fewn 2 filltir. Llwybrau cerdded gwych o drothwy’r drws, hawl i bysgota gerllaw, yn agos i ganolfan beicio mynydd byd-enwog ac amrediad helaeth o atyniadau poblogaidd eraill.
gweld manylion

Lampeter, West Wales, Wales

Log fireEnclosed gardenGames roomGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 6 (2 bedrooms: 1 king & bunk, 1 twin *Bunk beds suitable for children only*)
 • Rates
  £390 - £790
Saif y bwthyn hwn ar fferm weithredol lle mae croeso i westeion gerdded o amgylch y tir a’r ardal amgylchynol a gwylio’r gweithgareddau bob dydd. Mae Beudy Bach yn fwthyn moethus 5 seren gydag ystafell stem Sauna a bath wedi ei leoli ynghanol cefn gwlad dawel braf. Taith fer yn unig o arfordir godidog Bae Ceredigion - ardal Gadwraeth arbennig sydd hefyd yn enwog am ei boblogaeth frodorol o ddolffiniaid a llamidyddion.
gweld manylion

Rhayader, Mid Wales and Brecon Beacons, Wales

Enclosed gardenWi-fi / InternetBaby friendlyShop / pub within 1 mileOn a Farm
 • Sleeps up to 6 (3 bedrooms : 1 Super king / twin, 1 twin / Super king, 1 double )
 • Rates
  £410 - £984
Ffermdy 5 seren diarffordd yng Nghanolbarth Cymru, gyda twb poeth. Wedi ei adnewyddu yn steilus gydag addurniadau a dodrefn modern a moethus, mae’r bwthyn yn leoliad ardderchog i ymlacio a mwynhau. Gellir mwynhau llonyddwch cefn gwlad neu ddarganfod y gweithgareddau awyr agored sydd yn cael eu cynnig yn yr ardal: mae rhain yn cynnwys teithiau cerdded a beicio braf, pysgota a gwylio adar. Mae yna hefyd dafarn leol o fewn taith gerdded fer.

gweld manylion

Aberaeron, West Wales, Wales

Log fireEnclosed gardenGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms: 1 double, 1 twin)
 • Rates
  £412.5 - £715
Wedi ei leoli ar dyddyn ger Aberaeron, mae’r llety hwn yng Ngorllewin Cymru dros 200 mlwydd oed, ac mae’n caniatáu anifeiliaid. Mae’r bwthyn dros ffordd i’r ty fferm ac mae’n sylfaen gwych i archwilio arfordir Bae Ceredigion gan gynnwys trefi glan y môr Aberaeron a Chei Newydd. Gyda stôf llosgi coed glyd yn y bwthyn gall fod y lle delfrydol i ymlacio wedi diwrnod prysur yn cerdded ar fryniau Cymru neu’n mwynhau gyda’r teulu ar un o’r traethau gerllaw.
gweld manylion

Llandysul, West Wales, Wales

Ground floor bedroom(s) Baby friendlyShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms: 1 twin, 1 king (+ 2 extra single futon beds suitable for children))
 • Rates
  £420 - £760
Bwthyn gwyliau 5 seren a saif mewn 26 acer o gefn gwlad hyfryd a dolydd bras yng Ngorllewin Cymru. Mae’r bwthyn hwn yn berffaith ar gyfer gwyliau llawn gweithgaredd, neu ar gyfer ymlacio - boed hynny'n peintio, ysgrifennu, darllen neu eistedd a synfyfyrio. Ceir gerddi hyfryd o amgylch y bwthyn ac ardal breifat gyda dodrefn gardd a barbiciw ar gyfer pryd bach ‘al fresco’.
gweld manylion

Abersoch, North Wales Coast, Wales

Log fireEnclosed gardenWi-fi / InternetBaby friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 3 (2 bedrooms: 1 double, 1 single)
 • Rates
  £425 - £725
Ymlaciwch drwy’r dydd ar draeth maith tywodlyd gan fwynhau gwydraid o win achlysurol ar falconi’r caffi a’ch golygon tua’r môr. Dychwelwch yn hamddenol i’ch llety 5 seren yn Llanbedrog, newid i’ch dillad gorau a’i throi hi tua’r dafarn neu’r bwyty lleol ( 2 funud o waith cerdded). Ar ôl pryd tri chwrs, ewch yn eich holau i’r bwthyn a chamu i mewn i’r twb poeth ar y patio, gyda photel o siampên , o bosib, i orffen y diwrnod mewn steil. Deffrwch y bore wedyn gan wneud yr un fath eto, gan ymweld â’r galeri lleol efallai neu gerdded ar hyd llwybr yr arfordir yn lle.
gweld manylion

Lampeter, West Wales, Wales

Log fireEnclosed gardenGames roomGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyShop / pub within 1 mileOn a Farm
 • Sleeps up to 6 (3 bedrooms: 1 King size, 1 double, 1 twin )
 • Rates
  £439 - £830
Mae Hen Ysgubor yn fwthyn moethus 5 seren gyda bath Jacuzzi, wedi ei leoli yng nghanol cefn gwlad hyfryd Gorllewin Cymru . Siwrnai fer yn unig o arfordir gwych Bae Ceredigion, ardal Gadwraeth arbennig sy’n enwog am ei phoblogaeth frodorol o ddolffiniaid a llamidyddion. Mae croeso i westeion gerdded o amgylch y tir a’r ardal amgylchynol a gwylio’r gweithgareddau bob dydd ar y fferm hon sydd wedi ennill sawl gwobr.
gweld manylion

Aberystwyth, West Wales, Wales

Wi-fi / InternetBaby friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 8 (4 bedrooms: 2 king, 2 double)
 • Rates
  £475 - £1040
Llety helaeth ar ben ei hun wedi ei leoli ym mhentref bychan Rhydyfelin, ger Aberystwyth, gyda patio a thwb poeth preifat. Ddwy filltir yn unig o dref glan môr Aberystwyth, mae Dolau Hirion yn cynnig canolfan ganolog a chyfleus ger arfordir Canolbarth Cymru. Gellir ymuno â Llwybr Beicio Ystwyth o du allan y llety a gellir teithio arno’n uniongyrchol i dref Aberystwyth ar gefn beic neu ar droed.

gweld manylion
Dudalen: 1 | 2 | Nesaf |

loading