Llety Gwyliau Cymru

Dod o hyd i lety

 • Dyddiad Cyrraedd: (clirio)
  Calendar
 • Dyddiad Gadael: (clirio)
  Calendar
 • Nifer Nosweithiau:
 • Chwilio yn ôl Rhanbarth:
 • NEU, Chwilio yn ôl Tref:

 • Yn Cysgu:
  Côd llety:
 • Chwilio

 • Nodweddion llety (clirio'r cyfan)

Moethusrwydd Llety Gwyliau Cymru

Map of Wales
South Wales BorderlandsSouth WalesPembrokeshireWest WalesMid Wales and Brecon BeaconsBorderlandsSnowdoniaNorth Wales CoastAnglesey
loading
Trefnu yn ôl:
Yn dangos eiddo 1 i 15
Dudalen: 1 | 2 | Nesaf |

LlanfairCaereinion and Welshpool, Mid Wales and Brecon Beacons, Wales

Enclosed gardenGames roomWi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyOn a Farm
 • Sleeps up to 2 (1 bedroom: twin (or king sized bed on request))
 • Rates
  £230 - £285
Wedi’i leoli ar fferm yng nghalon Dyffryn hyfryd Efyrnwy, mae’r bwthyn yn fan canolog a delfrydol er mwyn archwilio Canolbarth a Gogledd Cymru. Mae digon o atyniadau ar y safle, gan gynnwys ystafell gemau, moch anwes Kunekune, balconi er mwyn gwylio'r godro dyddiol a dwy afon yn llifo trwy’r fferm, gan ei wneud yn fan delfrydol i gael gwyliau pysgota. Mae hanes lleol difyr gyda digonedd o lefydd i fynd am dro.
gweld manylion

LlanfairCaereinion and Welshpool, Mid Wales and Brecon Beacons, Wales

Log fireEnclosed gardenGames roomWi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyOn a Farm
 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms: 2 twin (1 can be prepared as super king bed on request))
 • Rates
  £260 - £380
Os ydych chi’n chwilio am brofiad fferm ar eich gwyliau a bwthyn gyda stôf llosgi coed, ystafell gemau ac yn ddelfrydol ar gyfer gwyliau pysgota yna mae Bwthyn Efyrnwy yn berffaith i chi. Mae’r bwthyn hwn yn croesawu anifeiliaid anwes ac yn mwynhau lleoliad canolog a hygyrch ar gyfer darganfod gogledd a chanolbarth Cymru.
gweld manylion

LlanfairCaereinion and Welshpool, Mid Wales and Brecon Beacons, Wales

Enclosed gardenGames roomWi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendly
 • Sleeps up to 4 (2 double bedrooms (+ double sofa-bed in living area))
 • Rates
  £310 - £570
Bwthyn gwyliau wedi ei adnewyddu’n hyfryd yng Nghanolbarth Cymru yw Cartws y Parc, wedi ei amgylchynu gan fryniau gleision. Mae’r safle gwledig hwn yn cynnwys ardal chwarae i blant, ystafell gemau fawr a llyn pysgota. Llwybrau cerdded gwych gerllaw yn cynnwys Llwybr Glyndŵr. Delfrydol ar gyfer gwyliau cerdded a physgota, gwyliau gyda’r ci neu wyliau teuluol yn y Canolbarth.
gweld manylion

New Quay, West Wales, Wales

Games roomGround floor bedroom(s) Baby friendlyShop / pub within 1 mileOn a Farm
 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms: 1 double, 1 twin (+ double sofa bed in lounge))
 • Rates
  £350 - £750
Bwthyn gwyliau moethus ger Cei Newydd, Gorllewin Cymru gyda llyn pysgota, ardal chwarae awyr agored ac ystafell gemau dan do. Adnewyddwyd bwthyn Yr Onnen yn ddiweddar ac mae’n sefyll ar fferm deuluol, 7 milltir o arfordir prydferth Bae Ceredigion. Mae’n mwynhau lleoliad heddychlon a thawel ynghanol cefn gwlad, lle perffaith i ddadflino ac ymlacio.
gweld manylion

New Quay, West Wales, Wales

Games roomGround floor bedroom(s) Baby friendlyShop / pub within 1 mileOn a Farm
 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms: 1 double, 1 twin)
 • Rates
  £350 - £750
Mae bwthyn hunan-ddarpar Y Dderwen yn cynnig y ddihangfa berffaith a llecyn delfrydol ar gyfer gwyliau teulu yng Ngorllewin Cymru. Wedi ei leoli ar fferm deuluol, mae ganddo lyn pysgota ei hun, ardal chwarae awyr agored ac ystafell gemau yn cynnwys bwrdd snwcer, bwrdd dartiau a thennis bwrdd. Mae’r bwthyn yn groesawgar a chlud a gellir mwynhau barbiciw ar y patio uwchlaw dyffryn coediog hardd.
gweld manylion

Llangollen, North Wales Borderlands, Wales

Log fireGames roomWi-fi / InternetBaby friendlyShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms: 1 double, 1 twin (+ double sofa bed in lounge))
 • Rates
  £350 - £550
Mae’r bwthyn gwyliau hwn yng Ngogledd Cymru mewn lleoliad arbennig yn edrych dros Ddyffryn Ceiriog, man a ddisgrifiwyd gan Lloyd George ‘fel darn bach o nefoedd ar y ddaear’. Mwynhewch yr ystafell gemau ar y safle, dilynwch y llwybrau cerdded o drothwy’r drws neu teithiwch y siwrnai fer i dref hardd Llangollen. Yma ceir amrediad eang o weithgareddau awyr agored, tren stem, canal ac amrywiaeth o siopau a chaffis.
gweld manylion

Lampeter, West Wales, Wales

Log fireEnclosed gardenGames roomGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 6 (2 bedrooms: 1 king & bunk, 1 twin *Bunk beds suitable for children only*)
 • Rates
  £390 - £790
Saif y bwthyn hwn ar fferm weithredol lle mae croeso i westeion gerdded o amgylch y tir a’r ardal amgylchynol a gwylio’r gweithgareddau bob dydd. Mae Beudy Bach yn fwthyn moethus 5 seren gydag ystafell stem Sauna a bath wedi ei leoli ynghanol cefn gwlad dawel braf. Taith fer yn unig o arfordir godidog Bae Ceredigion - ardal Gadwraeth arbennig sydd hefyd yn enwog am ei boblogaeth frodorol o ddolffiniaid a llamidyddion.
gweld manylion

Lampeter, West Wales, Wales

Log fireEnclosed gardenGames roomGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyShop / pub within 1 mileOn a Farm
 • Sleeps up to 6 (3 bedrooms: 1 King size, 1 double, 1 twin )
 • Rates
  £439 - £830
Mae Hen Ysgubor yn fwthyn moethus 5 seren gyda bath Jacuzzi, wedi ei leoli yng nghanol cefn gwlad hyfryd Gorllewin Cymru . Siwrnai fer yn unig o arfordir gwych Bae Ceredigion, ardal Gadwraeth arbennig sy’n enwog am ei phoblogaeth frodorol o ddolffiniaid a llamidyddion. Mae croeso i westeion gerdded o amgylch y tir a’r ardal amgylchynol a gwylio’r gweithgareddau bob dydd ar y fferm hon sydd wedi ennill sawl gwobr.
gweld manylion

Abersoch, North Wales Coast, Wales

Log fireEnclosed gardenGames roomGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mileOn a Farm
 • Sleeps up to 6 (3 bedrooms: 2 doubles, 1 twin)
 • Rates
  £450 - £990
Bwthyn gwyliau 5 seren ger Abersoch ydy Hoewal – wedi ei drawsnewid yn gywrain o hen adeilad fferm cadarn a arferai fod yn lloches i gertiau ceffylau ac yn adeilad golchi. Saif y bwthyn hunan ddarpar deniadol hwn ? milltir o draeth hir tywodlyd Porth Neigwl, Gogledd Cymru. Mae Hoewal yn cynnig llety gwledig, heddychlon a sail moethus a chyfleus i archwilio Pen Llŷn.
gweld manylion

Abersoch, North Wales Coast, Wales

Enclosed gardenGames roomGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mileOn a Farm
 • Sleeps up to 7 (3 bedrooms: 1 double & single, 1 double, 1 twin)
 • Rates
  £450 - £990
Mae bwthyn Llofft yr Yd yn cynnig llety moethus 5 seren ger Abersoch. Wedi ei leoli ? milltir o draeth tywod Porth Neigwl sy’n boblogaidd ymhlith syrffwyr a theuluoedd sydd eisiau ymlacio a thorheulo. Ceir ardal i blant chwarae yng ngardd y bwthyn, yn ogystal ag ystafell gemau drws nesaf. Wedi ei drawsnewid o lofft storio haidd o’r 19eg ganrif, mae gan y bwthyn ystafell fyw agored sy’n cynnal yr arweddion gwreiddiol yn hyfryd.
gweld manylion

Abersoch, North Wales Coast, Wales

Enclosed gardenGames roomGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mileOn a Farm
 • Sleeps up to 7 (3 bedrooms: 2 doubles, 1 triple)
 • Rates
  £450 - £990
Trawsnewidiwyd Sgubor, Pen Llyn, yn fwthyn gwyliau moethus yn ddiweddar gan gadw cymaint a phosib o’r arweddion gwreiddiol yn y broses. Ceir ardal chwarae i blant yn yr ardd, ystafell chwaraeon drws nesaf a thraeth tywod 3 milltir o hyd Porth Neigwl o fewn dwy funud. Llety hynod gyfleus sydd hefyd yn croesawu anifeiliaid anwes.
gweld manylion

Abersoch, North Wales Coast, Wales

Log fireEnclosed gardenGames roomGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mileOn a Farm
 • Sleeps up to 7 (3 bedrooms: 2 doubles, 1 double & single)
 • Rates
  £450 - £990
Mae’r Ffermdy hwn sy’n dyddio yn ol i’r 16eg Ganrif yn darparu llety hunan-ddarpar moethus i 7 o bobl, gyda chyfuniad diddorol o hen greiriau gwledig a chelfi modern. Llecyn gwledig sydd hefyd yn derbyn anifeiliaid anwes – wedi ei leoli’n gyfleus ger traeth syrffio Porth Neigwl (0.5 milltir) ac Abersoch (2.5 milltir). Ardal i blant chwarae, ystafell gemau a hawliau pysgota afon ar gael i westai.
gweld manylion

Machynlleth, Mid Wales and Brecon Beacons, Wales

Games roomWi-fi / InternetBaby friendlyShop / pub within 1 mileVIP experienceOn a Farm
 • Sleeps up to 7 (3 bedrooms: 2 doubles, 1 double & single)
 • Rates
  £457 - £825
Bwthyn hunan-ddarpar 5 seren yn Nyffryn Dyfi, Canolbarth Cymru. Amgylchynir bwthyn Rhyd y Gorlan gan lonyddwch hyfryd cefn gwlad ar fferm ddefaid y teulu ac mae’n eich gwahodd i gymryd hoe mewn steil. Gallwch ymlacio, mwynhau’r ystafell gemau, crwydro ar hyd y llwybrau cerdded gwledig hardd sy’n cychwyn o drothwy’r drws, rhoi cynnig ar feicio mynydd neu ymweld a’r amrediad o atyniadau lleol.
gweld manylion

Aberdyfi, North Wales Snowdonia, Wales

Log fireEnclosed gardenGames roomGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyWithin 5 miles to beachOn a Farm
 • Sleeps up to 6 (4 bedrooms: 1 double, 1 twin, 2 single)
 • Rates
  £460 - £690
Mae Ty Fferm wedi ei leoli yn ei ardd amgaeedig ei hun ar fferm weithiol yn ne Eryri. Mae mewn lleoliad hyfryd, ac mae popeth sydd ei angen arnoch ar garreg eich drws. O ystafell gemau ar y safle i lwybr arfordirol y gellir ymuno ag ef 400 llath i ffwrdd, ac o draeth tywodlyd i dafarn yn y pentref, llwybrau cerdded mynydd a phrif ddinas hynafol Cymru ym Machynlleth, dyma’r lleoliad perffaith ar gyfer gwyliau hunan ddarpar.
gweld manylion

Aberdyfi, North Wales Snowdonia, Wales

Log fireGames roomGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyWithin 5 miles to beachOn a Farm
 • Sleeps up to 6 (3 bedrooms: 2 double, 1 twin)
 • Rates
  £460 - £690
Adeilad cerrig ar fferm weithiol sydd wedi ei adnewyddu’n chwaethus gyda thoeau trawstiog a stôf llosgi coed, sy’n creu awyrgylch gynnes a chlud. Mae hefyd ystafell gemau ar y safle a digon o gyfleoedd i weld yr anifeiliaid fferm. Mae’r bwthyn gwyliau hwn yn Aberdyfi hefyd wedi ei leoli rhwng tref glan y môr Aberdyfi (6 milltir) a Machynlleth, prifddinas hynafol Cymru (5 milltir). Digon o atyniadau yn yr ardal.
gweld manylion
Dudalen: 1 | 2 | Nesaf |

loading