Llety Gwyliau Cymru

Dod o hyd i lety

 • Dyddiad Cyrraedd: (clirio)
  Calendar
 • Dyddiad Gadael: (clirio)
  Calendar
 • Nifer Nosweithiau:
 • Chwilio yn ôl Rhanbarth:
 • NEU, Chwilio yn ôl Tref:

 • Yn Cysgu:
  Côd llety:
 • Chwilio

 • Nodweddion llety (clirio'r cyfan)

Moethusrwydd Llety Gwyliau Cymru

Map of Wales
South Wales BorderlandsSouth WalesPembrokeshireWest WalesMid Wales and Brecon BeaconsBorderlandsSnowdoniaNorth Wales CoastAnglesey
loading
Trefnu yn ôl:
Yn dangos eiddo 1 i 15
Dudalen: 1 | 2 | Nesaf |

LlanfairCaereinion and Welshpool, Mid Wales and Brecon Beacons, Wales

Enclosed gardenGames roomWi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyOn a Farm
 • Sleeps up to 2 (1 bedroom: twin (or king sized bed on request))
 • Rates
  £230 - £285
Wedi’i leoli ar fferm yng nghalon Dyffryn hyfryd Efyrnwy, mae’r bwthyn yn fan canolog a delfrydol er mwyn archwilio Canolbarth a Gogledd Cymru. Mae digon o atyniadau ar y safle, gan gynnwys ystafell gemau, moch anwes Kunekune, balconi er mwyn gwylio'r godro dyddiol a dwy afon yn llifo trwy’r fferm, gan ei wneud yn fan delfrydol i gael gwyliau pysgota. Mae hanes lleol difyr gyda digonedd o lefydd i fynd am dro.
gweld manylion

LlanfairCaereinion and Welshpool, Mid Wales and Brecon Beacons, Wales

Log fireEnclosed gardenGames roomWi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyOn a Farm
 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms: 2 twin (1 can be prepared as super king bed on request))
 • Rates
  £260 - £380
Os ydych chi’n chwilio am brofiad fferm ar eich gwyliau a bwthyn gyda stôf llosgi coed, ystafell gemau ac yn ddelfrydol ar gyfer gwyliau pysgota yna mae Bwthyn Efyrnwy yn berffaith i chi. Mae’r bwthyn hwn yn croesawu anifeiliaid anwes ac yn mwynhau lleoliad canolog a hygyrch ar gyfer darganfod gogledd a chanolbarth Cymru.
gweld manylion

Aberystwyth, West Wales, Wales

Enclosed gardenGames roomGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyShop / pub within 1 mileOn a Farm
 • Sleeps up to 5 (2 bedrooms : 1 double , 1 bunk with single)
 • Rates
  £300 - £610
Mae Siop Shoni Bric-a-Moni wedi ei leoli ar set ffilmio Pentre Bach, gyd parc, ardaloedd chwarae eang, ystafell gemau, sied weithgareddau, gweithdai ac hyd yn oed sied gwisgo’i fyny. Mae Pentre Bach wedi ei leoli o fewn hanner can acer o dir fferm weithiol, gyda llwybrau cerdded a beicio gwych gerllaw, a nifer fawr o atyniadau a gweithgareddau o fewn taith fer yn y car, yn cynnwys traeth yn nhref Brifysgol Aberystwyth. Mae Siop Shoni Bric-a-Moni wedi ei addurno’n hynafol ac mae’n cynnwys piano a nifer o bethau diddorol ac anarferol eraill.

gweld manylion

LlanfairCaereinion and Welshpool, Mid Wales and Brecon Beacons, Wales

Enclosed gardenGames roomWi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendly
 • Sleeps up to 4 (2 double bedrooms (+ double sofa-bed in living area))
 • Rates
  £310 - £570
Bwthyn gwyliau wedi ei adnewyddu’n hyfryd yng Nghanolbarth Cymru yw Cartws y Parc, wedi ei amgylchynu gan fryniau gleision. Mae’r safle gwledig hwn yn cynnwys ardal chwarae i blant, ystafell gemau fawr a llyn pysgota. Llwybrau cerdded gwych gerllaw yn cynnwys Llwybr Glyndŵr. Delfrydol ar gyfer gwyliau cerdded a physgota, gwyliau gyda’r ci neu wyliau teuluol yn y Canolbarth.
gweld manylion

Aberystwyth, West Wales, Wales

Enclosed gardenGames roomGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyShop / pub within 1 mileOn a Farm
 • Sleeps up to 6 (3 bedrooms : 1 double , 1 single, 1 triple, )
 • Rates
  £310 - £750
Perffaith ar gyfer teulu neu grwp o ffrindiau, mae Ty Pel Droed yn un o’r bythynnod ar set ffilmio y gyfres deledu plant, Pentre Bach. Mae’r bwthyn yn ddelfrydol ar gyfer teuluoedd gyda parc, ardal chwarae, ystafell chwaraeon, sied gweithgareddau, gweithdai ac hyd yn oed sied gwisgo i fyny ar y safle. Mae Pentre Bach ei hun yn rhan o fferm weithiol o fewn 50 acer o dir gyda llwybrau cerdded a beicio gwych. Taith fer oddi yno mae trefi glan môr Aberaeron, Aberystwyth, Cei Newydd, a harddwch Mynyddoedd y Cambrian. Mae atyniadau a gweithgareddau allweddol yn cynnwys traethau braf, tripiau gwylio dolffiniaid, cerdded, beicio mynydd a llawer mwy.

gweld manylion

Aberystwyth, West Wales, Wales

Enclosed gardenGames roomWi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mileOn a Farm
 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms: 1 king, 1 twin / super king)
 • Rates
  £330 - £720
Hen ysgubor wedi’i hadnewyddu’n llwyr i gynnig llety 4 seren, gyda twb poeth preifat a golygfeydd pellgyrhaeddol dros aber yr Afon Ddyfi, Bae Ceredigion a chefn gwlad Cymru. Mae’r bwthyn hwn wedi ei leoli ar fferm, lai na milltir o bentref Talybont gyda’i siop, tafarndai, fferyllfa a gorsaf betrol. Mae hefyd yn ganolog i dref glan y môr boblogaidd Aberystwyth, a thref Machynlleth - Prifddinas Hynafol Cymru. Dyma’r man delfrydol i ymlacio a mwynhau amser yn darganfod y traethau lleol ac atyniadau amrywiol.
gweld manylion

New Quay, West Wales, Wales

Games roomGround floor bedroom(s) Baby friendlyShop / pub within 1 mileOn a Farm
 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms: 1 double, 1 twin (+ double sofa bed in lounge))
 • Rates
  £350 - £750
Bwthyn gwyliau moethus ger Cei Newydd, Gorllewin Cymru gyda llyn pysgota, ardal chwarae awyr agored ac ystafell gemau dan do. Adnewyddwyd bwthyn Yr Onnen yn ddiweddar ac mae’n sefyll ar fferm deuluol, 7 milltir o arfordir prydferth Bae Ceredigion. Mae’n mwynhau lleoliad heddychlon a thawel ynghanol cefn gwlad, lle perffaith i ddadflino ac ymlacio.
gweld manylion

New Quay, West Wales, Wales

Games roomGround floor bedroom(s) Baby friendlyShop / pub within 1 mileOn a Farm
 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms: 1 double, 1 twin)
 • Rates
  £350 - £750
Mae bwthyn hunan-ddarpar Y Dderwen yn cynnig y ddihangfa berffaith a llecyn delfrydol ar gyfer gwyliau teulu yng Ngorllewin Cymru. Wedi ei leoli ar fferm deuluol, mae ganddo lyn pysgota ei hun, ardal chwarae awyr agored ac ystafell gemau yn cynnwys bwrdd snwcer, bwrdd dartiau a thennis bwrdd. Mae’r bwthyn yn groesawgar a chlud a gellir mwynhau barbiciw ar y patio uwchlaw dyffryn coediog hardd.
gweld manylion

Llangollen, North Wales Borderlands, Wales

Log fireGames roomWi-fi / InternetBaby friendlyShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms: 1 double, 1 twin )
 • Rates
  £350 - £550
Mae’r bwthyn gwyliau hwn yng Ngogledd Cymru mewn lleoliad arbennig yn edrych dros Ddyffryn Ceiriog, man a ddisgrifiwyd gan Lloyd George ‘fel darn bach o nefoedd ar y ddaear’. Mwynhewch yr ystafell gemau ar y safle, dilynwch y llwybrau cerdded o drothwy’r drws neu teithiwch y siwrnai fer i dref hardd Llangollen. Yma ceir amrediad eang o weithgareddau awyr agored, tren stem, canal ac amrywiaeth o siopau a chaffis.
gweld manylion

Lampeter, West Wales, Wales

Log fireEnclosed gardenGames roomGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 6 (2 bedrooms: 1 king & bunk, 1 twin *Bunk beds suitable for children only*)
 • Rates
  £390 - £790
Saif y bwthyn hwn ar fferm weithredol lle mae croeso i westeion gerdded o amgylch y tir a’r ardal amgylchynol a gwylio’r gweithgareddau bob dydd. Mae Beudy Bach yn fwthyn moethus 5 seren gydag ystafell stem Sauna a bath wedi ei leoli ynghanol cefn gwlad dawel braf. Taith fer yn unig o arfordir godidog Bae Ceredigion - ardal Gadwraeth arbennig sydd hefyd yn enwog am ei boblogaeth frodorol o ddolffiniaid a llamidyddion.
gweld manylion

Aberystwyth, West Wales, Wales

Log fireGames roomWi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyShop / pub within 1 mileOn a Farm
 • Sleeps up to 8 (5 bedrooms: 2 double, 1 bunk, 1 single, 1 single (with extra pull out single))
 • Rates
  £390 - £980
Mae Gwesty Pili Pala yn fwthyn delfrydol ar gyfer gwyliau gyda’r teulu, grwp o ffrindiau neu hyd yn oed ar gyfer parti plu parchus! Wedi ei leoli ar set ffilmio Pentre Bach, mae yna barc, ardaloedd chwarae eang, ystafell gemau, sied weithgareddau, gweithdai ac hyd yn oed sied gwisgo’i fyny. Gyda’i ystafelloedd unigryw, mae’r llety thematig hwn wedi ei leoli o fewn hanner can acer o dir fferm weithiol, gyda llwybrau cerdded a beicio gwych gerllaw, a nifer fawr o atyniadau a gweithgareddau o fewn taith fer yn y car, yn cynnwys traeth yn nhref Brifysgol Aberystwyth.

gweld manylion

Lampeter, West Wales, Wales

Log fireEnclosed gardenGames roomGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyShop / pub within 1 mileOn a Farm
 • Sleeps up to 6 (3 bedrooms: 1 King size, 1 double, 1 twin )
 • Rates
  £439 - £830
Mae Hen Ysgubor yn fwthyn moethus 5 seren gyda bath Jacuzzi, wedi ei leoli yng nghanol cefn gwlad hyfryd Gorllewin Cymru . Siwrnai fer yn unig o arfordir gwych Bae Ceredigion, ardal Gadwraeth arbennig sy’n enwog am ei phoblogaeth frodorol o ddolffiniaid a llamidyddion. Mae croeso i westeion gerdded o amgylch y tir a’r ardal amgylchynol a gwylio’r gweithgareddau bob dydd ar y fferm hon sydd wedi ennill sawl gwobr.
gweld manylion

Abersoch, North Wales Coast, Wales

Log fireEnclosed gardenGames roomGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mileOn a Farm
 • Sleeps up to 6 (3 bedrooms: 1 superking, 1 double, 1 twin)
 • Rates
  £450 - £990
Bwthyn gwyliau 5 seren ger Abersoch ydy Hoewal – wedi ei drawsnewid yn gywrain o hen adeilad fferm cadarn a arferai fod yn lloches i gertiau ceffylau ac yn adeilad golchi. Saif y bwthyn hunan ddarpar deniadol hwn ? milltir o draeth hir tywodlyd Porth Neigwl, Gogledd Cymru. Mae Hoewal yn cynnig llety gwledig, heddychlon a sail moethus a chyfleus i archwilio Pen Llŷn.
gweld manylion

Abersoch, North Wales Coast, Wales

Enclosed gardenGames roomGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mileOn a Farm
 • Sleeps up to 7 (3 bedrooms: 1 double & single, 1 double, 1 twin)
 • Rates
  £450 - £990
Mae bwthyn Llofft yr Yd yn cynnig llety moethus 5 seren ger Abersoch. Wedi ei leoli ? milltir o draeth tywod Porth Neigwl sy’n boblogaidd ymhlith syrffwyr a theuluoedd sydd eisiau ymlacio a thorheulo. Ceir ardal i blant chwarae yng ngardd y bwthyn, yn ogystal ag ystafell gemau drws nesaf. Wedi ei drawsnewid o lofft storio haidd o’r 19eg ganrif, mae gan y bwthyn ystafell fyw agored sy’n cynnal yr arweddion gwreiddiol yn hyfryd.
gweld manylion

Abersoch, North Wales Coast, Wales

Log fireEnclosed gardenGames roomGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mileOn a Farm
 • Sleeps up to 7 (3 bedrooms: 2 doubles, 1 double & single)
 • Rates
  £450 - £990
Mae’r Ffermdy hwn sy’n dyddio yn ol i’r 16eg Ganrif yn darparu llety hunan-ddarpar moethus i 7 o bobl, gyda chyfuniad diddorol o hen greiriau gwledig a chelfi modern. Llecyn gwledig sydd hefyd yn derbyn anifeiliaid anwes – wedi ei leoli’n gyfleus ger traeth syrffio Porth Neigwl (0.5 milltir) ac Abersoch (2.5 milltir). Ardal i blant chwarae, ystafell gemau a hawliau pysgota afon ar gael i westai.
gweld manylion
Dudalen: 1 | 2 | Nesaf |

loading