Llety Gwyliau Cymru

Dod o hyd i lety

 • Dyddiad Cyrraedd: (clirio)
  Calendar
 • Dyddiad Gadael: (clirio)
  Calendar
 • Nifer Nosweithiau:
 • Chwilio yn ôl Rhanbarth:
 • NEU, Chwilio yn ôl Tref:

 • Yn Cysgu:
  Côd llety:
 • Chwilio

 • Nodweddion llety (clirio'r cyfan)

Moethusrwydd Llety Gwyliau Cymru

Map of Wales
South Wales BorderlandsSouth WalesPembrokeshireWest WalesMid Wales and Brecon BeaconsBorderlandsSnowdoniaNorth Wales CoastAnglesey
loading
Trefnu yn ôl:
Yn dangos eiddo 1 i 15
Dudalen: 1 | 2 | 3 | Nesaf |

Porthcawl, South Wales, Wales

Ground floor bedroom(s) Wi-fi / InternetPet-friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 2 (1 double (+ 1 single sofa bed))
 • Rates
  £279 - £554
Saif y bwthyn hunan-ddarpar hwn mewn hafan o goed gyda pherllan, 10 munud yn unig ar droed o’r traeth agosaf. Mewn 4.5 acer o dir preifat a gyda 3 cwrs golff o fewn 2 filltir, llawer o draethau a llwybrau cerdded, mae hwn yn lleoliad perffaith i fwynhau llawer o weithgareddau neu i ymlacio a dadflino.
gweld manylion

Builth Wells, Mid Wales and Brecon Beacons, Wales

Ground floor bedroom(s) Baby friendlyPet-friendlyShop / pub within 1 mileOn a Farm
 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms: 1 double, 1 twin)
 • Rates
  £285 - £460
Bwthyn gwyliau un llawr hyfryd gyda chyfleusterau i'r anabl, 2 filltir o dref Llanfair-ym-muallt yng Nghanolbarth Cymru. Fe’i hamgylchynir gan 60 acer o dir amaethyddol braf ac o fewn pellter cerdded i bentref hanesyddol Cilmeri (tafarn draddodiadol a gorsaf dren). Agos i Faes y Sioe Amaethyddol yn Llanelwedd, Argloddiau Cwm Elan a Bannau Brycheiniog. Bwytai da yn yr ardal yn gweini bwydydd lleol.
gweld manylion

Llanfairpwll, Anglesey North Wales, Wales

Ground floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms: 1 double, 1 twin)
 • Rates
  £315 - £560
Bwthyn gwyliau moethus yn Sir Fon, Gogledd Cymru sydd hefyd yn croesawu anifeiliaid anwes. Saif bwthyn Y Beudy mewn 7 acer o dir gwledig agored gyda golygfeydd panoramig o gyfres mynyddoedd trawiadol Eryri, yn agos i bentref Llanfairpwll sy’n dalfyriad o’r enw lle hiraf ym Mhrydain. Mae’r bwthyn yn cynnig sail ddelfrydol ar gyfer ymweld a’r amrediad o atyniadau ar Ynys Mon a gweddill Gogledd Cymru.
gweld manylion

Aberystwyth, West Wales, Wales

Ground floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms: 1 double, 1 twin (+ sofa bed in lounge))
 • Rates
  £330 - £710
Bwthyn hunan ddarpar ger Aberystwyth wedi ei leoli yn wych er mwyn gwneud y mwyaf o bopeth sydd gan y rhanbarth poblogaidd hwn yng Ngorllewin Cymru i’w gynnig. Saif tref arfordirol hardd Aberystwyth, gyda’i chyfleusterau di-ri 4 milltir yn unig i ffwrdd, yn ogystal ag amrediad helaeth o atyniadau eraill. Mae hyn yn cynnwys amryw o atyniadau teuluol, canolfan beicio mynydd, tren stem a rhaeadrau, traethau Borth ac Ynys Las a nifer o lwybrau cerdded prydferth.
gweld manylion

Aberystwyth, West Wales, Wales

Enclosed gardenGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyWithin 5 miles to beach
 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms: 1 double, 1 bunk)
 • Rates
  £330 - £710
Saif Blaenilar uwchlaw cwm yr afon Ystwyth ynghanol cefn gwlad hyfryd Ceredigion. Mae wedi ei leoli’n gampus er mwyn gwneud y mwyaf o bopeth sydd gan y rhan hon o Orllewin Cymru i’w gynnig. Bedair milltir o’r bwthyn mae tref hudol Aberystwyth yn cynnig amrediad o gyfleusterau ac atyniadau ar lan y mor. Ymhlith yr atyniadau eraill ceir llwybrau cerdded arfordirol a gwledig, traethau Borth ac Ynys Las, canolfan beicio mynydd, tren stem a rhaeadrau a llawer mwy.
gweld manylion

New Quay, West Wales, Wales

Games roomGround floor bedroom(s) Baby friendlyShop / pub within 1 mileOn a Farm
 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms: 1 double, 1 twin (+ double sofa bed in lounge))
 • Rates
  £350 - £750
Bwthyn gwyliau moethus ger Cei Newydd, Gorllewin Cymru gyda llyn pysgota, ardal chwarae awyr agored ac ystafell gemau dan do. Adnewyddwyd bwthyn Yr Onnen yn ddiweddar ac mae’n sefyll ar fferm deuluol, 7 milltir o arfordir prydferth Bae Ceredigion. Mae’n mwynhau lleoliad heddychlon a thawel ynghanol cefn gwlad, lle perffaith i ddadflino ac ymlacio.
gweld manylion

Llanrhaeadr-ym-Mochnant, Mid Wales and Brecon Beacons, Wales

Enclosed gardenGround floor bedroom(s) Baby friendlyPet-friendlyShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms: 1 double, 1 twin (+ 1 double sofa bed))
 • Rates
  £350 - £550
Mae bwthyn gwyliau Owl Barn yn cynnig llety hyfryd mewn llecyn gwledig wedi ei amgylchynu gan gaeau bras a bywyd gwyllt. Mae hefyd yn croesawu anifeiliaid anwes. 1 filltir o bentref prydferth Llanrhaeadr ym Mochnant gyda’i gaffi ei hun, cigydd ansawdd uchel, swyddfa’r post, siop groser a dewis da o dafarndai. Gerllaw mae Pistyll Rhaeadr, y rhaeadr fwyaf yng Nghymru a’r talaf yn y DU, wedi ei guddio mewn ardal hudol ynghanol Mynyddoedd y Berwyn.
gweld manylion

Aberystwyth, West Wales, Wales

Ground floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 6 (3 bedrooms: 2 double, 1 bunk)
 • Rates
  £356 - £795
Saif Blaenilar uwchlaw cwm yr afon Ystwyth ynghanol cefn gwlad hyfryd Ceredigion. Mae wedi ei leoli’n gampus er mwyn gwneud y mwyaf o bopeth sydd gan y rhan hon o Orllewin Cymru i’w gynnig. Bedair milltir o’r bwthyn mae tref hudol Aberystwyth yn cynnig amrediad o gyfleusterau ac atyniadau ar lan y mor. Ymhlith yr atyniadau eraill ceir llwybrau cerdded arfordirol a gwledig, traethau Borth ac Ynys Las, canolfan beicio mynydd, tren stem a rhaeadrau a llawer mwy.
gweld manylion

Swansea Valley, South Wales, Wales

Log fireEnclosed gardenGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyVIP experience
 • Sleeps up to 4 (3 bedrooms: 1 King, 2 singles)
 • Rates
  £359 - £607
Siwrnai fer yn unig o draethau hardd y Gŵyr, Abertawe a golygfeydd godidog Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, mae bwthyn gwyliau Tŷ Bach Twt yn un o bar o fythynnod fferm moethus mewn pentref bychan heddychlon a phrydferth, gydag Eglwys o’r 13eg Ganrif.
1-2 guests: 20% (05 Sep 2017 to 19 Dec 2017) maximum of 21 nights
gweld manylion

Cardigan, West Wales, Wales

Ground floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 2 (1 bedroom : 1 king size or twin beds)
 • Rates
  £368 - £595
Stiwdio 5 seren foethus o fewn gerddi hanesyddol Castell Aberteifi. Perffaith ar gyfer gwyliau rhamantus neu gyda ffrindiau, mae’r ty coets cyfforddus hwn wedi ei adnewyddu i safon uchel iawn. Mae’r llety ar y llawr gwaelod, gyda mynediad ac ystafell ymolchi sy’n addas i’r anabl, a lle preifat i eistedd y tu allan. Gellir mwynhau awyrgylch hanesyddol y Castell yn ogystal â’r cei a’r dref. Mae nifer o draethau braf ar yr arfordir gerllaw, sydd hefyd yn enwog am ei ddolffiniaid.

gweld manylion

Llanfairpwll, Anglesey North Wales, Wales

Enclosed gardenGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 6 (3 bedrooms: 2 doubles, 1 bunk room)
 • Rates
  £370 - £670
Bwthyn Hunan-Arlwyo moethus yn Sir Fon sydd hefyd yn croesawu anifeiliaid anwes. Saif bwthyn gwyliau Bodhyfryd mewn 7 acer o gefn gwlad agored gyda golygfeydd panoramig o Fynyddoedd Eryri. Gydag Ynys Llanddwyn, Llwybr Arfordirol Mon, Cestyll Biwmares a Chaernarfon i gyd gerllaw, mae’r bwthyn hwn yn cynnig lleoliad delfrydol i archwilio Ynys Mon ac Eryri, Gogledd Cymru.
gweld manylion

Lampeter, West Wales, Wales

Log fireEnclosed gardenGames roomGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 6 (2 bedrooms: 1 king & bunk, 1 twin *Bunk beds suitable for children only*)
 • Rates
  £390 - £790
Saif y bwthyn hwn ar fferm weithredol lle mae croeso i westeion gerdded o amgylch y tir a’r ardal amgylchynol a gwylio’r gweithgareddau bob dydd. Mae Beudy Bach yn fwthyn moethus 5 seren gydag ystafell stem Sauna a bath wedi ei leoli ynghanol cefn gwlad dawel braf. Taith fer yn unig o arfordir godidog Bae Ceredigion - ardal Gadwraeth arbennig sydd hefyd yn enwog am ei boblogaeth frodorol o ddolffiniaid a llamidyddion.
gweld manylion

SarnMellteyrn,Pwllheli, North Wales Coast, Wales

Enclosed gardenGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mileOn a Farm
 • Sleeps up to 7 (3 bedrooms: 1 king, 1 twin, 1 triple)
 • Rates
  £430 - £950
Bwthyn gwyliau 5 seren ynghanol Pen Llŷn, Gogledd Cymru. Hen ysgubor wedi ei thrawsnewid yw’r bwthyn hwn gyda phatio a dodrefn gardd ei hun, sy’n cynnig llecyn delfrydol ar gyfer pryd alfresco neu ymlacio yn yr haul. Mae’r ardd amgaeedig (barbiciw, siglenni, llithren, goliau pel droed, den, tŷ chwarae a thrampolin) yn ffefryn mawr gyda theuluoedd ac mae traethau tywod hyfryd Pen Llyn i gyd gerllaw.
gweld manylion

Lampeter, West Wales, Wales

Log fireEnclosed gardenGames roomGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyShop / pub within 1 mileOn a Farm
 • Sleeps up to 6 (3 bedrooms: 1 King size, 1 double, 1 twin )
 • Rates
  £439 - £830
Mae Hen Ysgubor yn fwthyn moethus 5 seren gyda bath Jacuzzi, wedi ei leoli yng nghanol cefn gwlad hyfryd Gorllewin Cymru . Siwrnai fer yn unig o arfordir gwych Bae Ceredigion, ardal Gadwraeth arbennig sy’n enwog am ei phoblogaeth frodorol o ddolffiniaid a llamidyddion. Mae croeso i westeion gerdded o amgylch y tir a’r ardal amgylchynol a gwylio’r gweithgareddau bob dydd ar y fferm hon sydd wedi ennill sawl gwobr.
gweld manylion

Abersoch, North Wales Coast, Wales

Log fireEnclosed gardenGames roomGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mileOn a Farm
 • Sleeps up to 6 (3 bedrooms: 1 superking, 1 double, 1 twin)
 • Rates
  £450 - £990
Bwthyn gwyliau 5 seren ger Abersoch ydy Hoewal – wedi ei drawsnewid yn gywrain o hen adeilad fferm cadarn a arferai fod yn lloches i gertiau ceffylau ac yn adeilad golchi. Saif y bwthyn hunan ddarpar deniadol hwn ? milltir o draeth hir tywodlyd Porth Neigwl, Gogledd Cymru. Mae Hoewal yn cynnig llety gwledig, heddychlon a sail moethus a chyfleus i archwilio Pen Llŷn.
gweld manylion
Dudalen: 1 | 2 | 3 | Nesaf |

loading