Last Minute Cottages Wales | Weekend Cottages in Wales

Dod o hyd i lety

 • Dyddiad Cyrraedd: (clirio)
  Calendar
 • Dyddiad Gadael: (clirio)
  Calendar
 • Nifer Nosweithiau:
 • Chwilio yn ôl Rhanbarth:
 • NEU, Chwilio yn ôl Tref:

 • Yn Cysgu:
  Côd llety:
 • Chwilio

Cynigion Arbennig ar ein Bythynnod Gwyliau yng Nghymru

Nid yn unig yr ydym wedi pori drwy'r lleoliadau mwyaf anhygoel ar gyfer y 4 gorau * a 5 bwthyn * funud olaf gall Cymru ddarparu, rydym hefyd wedi gweithio'n galed iawn i ddod i chi y fargen orau iawn ar fythynnod wythnosol a phenwythnos yng Nghymru yng nghanol hyn trawiadol tirweddau.

Rydym yn ychwanegu yn delio newydd, gwych ar fythynnod penwythnos yng Nghymru yn ogystal â delio wythnos o hyd drwy'r amser, felly gwiriwch yn rheolaidd i sicrhau eich hun yn cynnig anhygoel ar anadl cymryd getaway Gymraeg.

Last Minute Cottages Wales | Weekend Cottages in Wales

Map of Wales
South Wales BorderlandsSouth WalesPembrokeshireWest WalesMid Wales and Brecon BeaconsBorderlandsSnowdoniaNorth Wales CoastAnglesey
Yn dangos eiddo 1 i 15
Dudalen: 1 | 2 | Nesaf |

Llanidloes, Mid Wales and Brecon Beacons, Wales

Baby friendlyGround floor bedroom(s) Log firePet-friendly
 • Cysgu hyd at 7 (4 bedrooms: 2 doubles, 1 twin, 1 single)
 • Cyfraddau
  £520.00 - £830.00
Mae bwthyn gwyliau Cwmbach y Biga yn cynnig lleoliad hyfryd ynghanol cefn gwlad, nid nepell o darddiad yr Afon Hafren. Wedi ei amgylchynu gan Goedwig Hafren a mynyddoedd canolbarth Cymru, mae’n un o’r bythynnod gwyliau mwyaf heddychlon yn y wlad. Gwnewch y mwyaf o’r amrediad o gyfleoedd awyr agored ar drothwy eich drws, yn cynnwys cerdded, beicio, beicio mynydd a marchogaeth. Neu ymlaciwch yn y bwthyn i swn y nant a’r byd natur o’ch cwmpas.
LOW OCCUPANCY DISCOUNT - 1-4 guests receive a 25% discount throughout the year.
1-4 guests: discounted by 20% minimum of 2 nights
gweld manylion

Dolgellau, North Wales Snowdonia, Wales

Baby friendlyEnclosed gardenGround floor bedroom(s) Pet-friendlyWi-fi / Internet
 • Cysgu hyd at 6 (3 bedrooms: 1 king, 1 double, 1 twin)
 • Cyfraddau
  £445.00 - £760.00
Adeilad ar wahân, lleoliad heddychlon, golygfeydd bendigedig ac yn gyfleus tu hwnt. Mae’r bwthyn hwn yn Nolgellau yn cynnig sylfaen gwych ar gyfer eich gwyliau yn Eryri. P’un ai eich bod yn chwilio am wyliau llawn cyffro neu ymlacio’n llwyr, mae gan yr ardal hon bopeth rydych chi ei angen.
Up to 10% discount for holidays taken between 03 Jun 2017 and 10 Jun 2017 minimum of 7 nights maximum of 7 nights
gweld manylion

SarnMellteyrn,Pwllheli, North Wales Coast, Wales

Baby friendlyEnclosed gardenGround floor bedroom(s) Log firePet-friendlyShop / pub within 1 mileWi-fi / Internet
 • Cysgu hyd at 10 (4 bedrooms: 1 super king, 2 super king / twin, 1 king & bunk)
 • Cyfraddau
  £850.00 - £1600.00
Mae Deri Llyn yn un o ddau fwthyn mawr a thrawiadol sydd newydd eu hadnewyddu, mewn llecyn heddychlon hyfryd ar Benrhyn Llyn. Mae'r ardal hon o harddwch naturiol eithriadol yn adnabyddus am ei thraethau rhyfeddol a'i chwaraeon dwr, lle gallwch fwynhau synau hudol y dafodiaith Gymraeg leol. Wedi ei ddylunio a'i ddodrefnu i'r safon uchaf, mae'r bwthyn yn cynnig lle perffaith i grwpiau mawr o ffrindiau neu deulu sydd am fwynhau'r gogledd ar ei orau.
1-4 guests: discounted by 20% (22 May 2017 to 26 May 2017) minimum of 4 nights maximum of 4 nights
gweld manylion

SarnMellteyrn,Pwllheli, North Wales Coast, Wales

Baby friendlyEnclosed gardenLog firePet-friendlyShop / pub within 1 mileWi-fi / Internet
 • Cysgu hyd at 14 (5 bedrooms: 1 king, 1 king & twin, 1 king & bunk, 2 super-king / twin)
 • Cyfraddau
  £1060.00 - £1950.00
Yn rhan o ddatblygiad newydd trawiadol a chyffrous, mae Gadlas yn un o ddau fwthyn mawr moethus ym Mhen Llyn. Rydyn ni i gyd yn chwilio am ychydig o faldod y dyddiau hyn, ac mae digon ohono yma. Mae nodweddion arbennig fel y sawna preifat, caban cawod/ager a gwres o dan y llawr drwy'r bwthyn yn rhai o'r pethau bach ychwanegol hynny sy'n gwneud i'r bythynnod moethus yma yn Llyn sefyll uwchlaw’r gweddill.
1-4 guests: discounted by 20% (22 May 2017 to 26 May 2017) minimum of 4 nights maximum of 4 nights
gweld manylion

Aberdaron, North Wales Coast, Wales

Baby friendlyEnclosed gardenGround floor bedroom(s) Log fireShop / pub within 1 mileWi-fi / Internet
 • Cysgu hyd at 6 (3 bedrooms: 1 super king / twin, 1 king, 1 twin)
 • Cyfraddau
  £410.00 - £1030.00
Bwthyn gwyliau hunanarlwyo yn Aberdaron, Gogledd Cymru. Lleolir bwthyn Gwelfryn uwchlaw paradwys Aberdaron, pentref mwyaf gorllewinol Pen Llyn. O fewn pellter cerdded 5 munud i’r pentref a’r traeth, mae’n lleoliad delfrydol ar gyfer archwilio’r gornel hyfryd hon o Gymru gyda’i rhwydwaith o lwybrau cerdded gwledig ac arfordirol, ei thraethau a’i childraethau tywodlyd braf.
1-2 guests: discounted by 10% (08 Jul 2017 to 01 Apr 2018) minimum of 7 nights maximum of 14 nights
gweld manylion

Llandovery, West Wales, Wales

Baby friendlyEnclosed gardenLog fireWi-fi / Internet
 • Cysgu hyd at 8 (4 bedrooms: 1 king, 2 doubles, 1 bunk)
 • Cyfraddau
  £700.00 - £1100.00
Mae’r bwthyn 5 seren hwn, sy’n enillydd gwobr cynaladwyedd, wedi ei leoli mewn llecyn gwledig a thawel ger Bannau Brycheiniog. Ail-adeiladwyd ac ail-gynlluniwyd Hafan Myrddin i raddau helaeth gydag arweddion sy’n ffafriol yn nhermau ecoleg ac alergeddau. Ceir llyn yn yr ardd a golygfeydd hyfryd cefn gwlad o’i amgylch. Delfrydol i deuluoedd a chyplau sydd eisiau archwilio’r ardal arbennig hon o Gymru, neu ymlacio mewn heddwch a moethusrwydd.
1-2 guests: discounted by 10%
gweld manylion

Caernarfon, North Wales Snowdonia, Wales

Baby friendlyGround floor bedroom(s) Pet-friendlyShop / pub within 1 mile
 • Cysgu hyd at 6 (3 bedrooms: 1 double, 2 twin)
 • Cyfraddau
  £390.00 - £715.00

Saif bwthyn gwyliau Jasmine Bach mewn lleoliad gwych ger Llanberis a Chaernarfon, yng Ngogledd Cymru, 4 milltir yn unig o droed y Wyddfa. Ymhlith yr atyniadau lleol ceir Castell Caernarfon, trên stêm i Ryd Ddu, trac beicio, Trên Bach yr Wyddfa a llwybr cerdded i’r pegwn, Llyn Padarn, Mynydd Trydan a Rheilffordd Llyn Llanberis. Mae’r bwthyn hefyd o fewn 1 filltir i bentref Llanrug gyda nifer o siopau cornel, cigydd arbennig, swyddfa’r post a thafarn.

Up to 10% discount for holidays taken between 22 May 2017 and 29 Jun 2017 minimum of 14 nights maximum of 14 nights
1-2 guests: discounted by 25% (17 May 2017 to 29 Jun 2017) minimum of 4 nights maximum of 14 nights
gweld manylion

Aberystwyth, West Wales, Wales

Baby friendlyEnclosed gardenGround floor bedroom(s) Pet-friendlyShop / pub within 1 mileWi-fi / Internet
 • Cysgu hyd at 2 (1 double bedroom)
 • Cyfraddau
  £320.00 - £549.00
Bwthyn clyd ac addas i anifeiliaid anwes ym mhentref hardd Pontarfynach. Mae hwn yn lleoliad poblogaidd a chanolog i grwydro arfordir a chefn gwlad y gorllewin. Â’r bwthyn yn ddim ond dwy funud o gerdded o dafarn, caffi a siop y pentref, a rhaeadr a theithiau cerdded bendigedig, mae Llety Gwedd yn lle perffaith ar gyfer gwyliau rhamantus yn y wlad. Mae trên stêm yma hefyd sy’n cysylltu Pontarfynach a thref glan-môr Aberystwyth, 12 milltir i ffwrdd.
Up to 15% discount for holidays taken between 20 May 2017 and 30 May 2017 minimum of 3 nights maximum of 10 nights
gweld manylion

Aberystwyth, West Wales, Wales

Baby friendlyEnclosed gardenGround floor bedroom(s) Pet-friendlyShop / pub within 1 mileWi-fi / Internet
 • Cysgu hyd at 2 (1 double bedroom)
 • Cyfraddau
  £300.00 - £499.00
Wedi ei leoli ym mhrentref gwledig hyfryd Pontarfynach, mae’r bwthyn un llawr clyd hwn yn cynnig safle gwych i ddarganfod Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ei holl ysblander. Lleoliad preifat, amgaeedig o fewn pellter cerdded i gaffi, rhaeadrau byd-enwog, llwybrau cerdded a thafarn bentref. Mae’r llety hwn yn croesawu anifeiliaid anwes a 300 llath i ffwrdd mae’r orsaf drên stêm sy’n arwain yn uniongyrchol i'r arfordir yn Aberystwyth, taith 12 milltir.
gweld manylion

SarnMellteyrn,Pwllheli, North Wales Coast, Wales

Baby friendlyEnclosed gardenLog fireOn a FarmShop / pub within 1 mileWi-fi / Internet
 • Cysgu hyd at 4 (2 bedrooms: 1 double, 1 bunk)
 • Cyfraddau
  £290.00 - £530.00
Llety gwyliau hunan-ddarpar moethus ym Mhen Llyn, Gogledd Cymru. Cyn ei adnewyddu, arferai apartment gwyliau Llofftstabl fod yn llofft stabl go iawn lle’r oedd gweision y fferm yn cysgu. Saif yr apartment hunan-ddarpar ar fferm wartheg, defaid a grawn yng nghanol Pen Llyn. Mae traethau tywod hardd Abersoch, Aberdaron, Nefyn a gweddill traethau’r penrhyn i gyd o fewn cyrraedd hawdd.
Up to 25% discount for holidays taken between 22 May 2017 and 27 May 2017 minimum of 3 nights maximum of 5 nights

gweld manylion

Tywyn, North Wales Snowdonia, Wales

Baby friendlyEnclosed gardenGround floor bedroom(s) Log firePet-friendlyVIP experienceWi-fi / Internet
 • Cysgu hyd at 10 (4 bedrooms: 1 super king / twin, 1 double / twin, 1 double, 1 family room (double & single) + single bedroom attached)
 • Cyfraddau
  £450.00 - £720.00
Bwthyn Gwyliau Hunan Arlwyo hyfryd yn Eryri, Gogledd Cymru. Saif bwthyn Maes Mihangel yn Nyffryn Dysynni – ardal o harddwch eithriadol ger Tywyn, Gogledd Cymru. Wedi ei leoli o fewn Parc Cenedlaethol Eryri, ar droed Cadair Idris, mae’r llety yn mwynhau golygfeydd gwefreiddiol. Man delfrydol ar gyfer gwyliau cerdded a heicio gyda milltiroedd o lwybrau cerdded heddychlon a diddorol ymhob cyfeiriad.
Up to 15% discount for holidays taken between 12 Jun 2017 and 29 Jun 2017 minimum of 2 nights maximum of 21 nights
gweld manylion

Barmouth, North Wales Coast, Wales

Baby friendlyGround floor bedroom(s) Log firePet-friendlyShop / pub within 1 mileWi-fi / Internet
 • Cysgu hyd at 4 (2 bedrooms: 1 king, 1 double)
 • Cyfraddau
  £330.00 - £600.00
Os ydych yn hoff o erddi yna'r bwthyn hunan-ddarpar hwn ym Mermo yw’r un perffaith ar eich cyfer. Mae Melin Abermaw mewn lle hollol ddelfrydol, man clyd a phreifat sydd ar dir dyrchafedig wrth aber Mawddach. Wedi’i leoli yn Eryri, mae’r bwthyn yn y man perffaith er mwyn mynd i anturio yn y Parc Cenedlaethol ac arfordir hardd Gogledd Cymru, gan ddechrau ar draeth baner las Bermo.
1-2 guests: discounted by 10% minimum of 3 nights maximum of 21 nights
gweld manylion

Aberdaron, North Wales Coast, Wales

Baby friendlyEnclosed gardenGround floor bedroom(s) On a FarmPet-friendlyWi-fi / Internet
 • Cysgu hyd at 8 (3 bedrooms: 1 king, 1 double, 1 twin & bunk)
 • Cyfraddau
  £489.00 - £1125.00
Taith fer ar droed i draeth Porth Oer, mae’r bwthyn 5 seren hwn gyda thwb poeth yn cynnig y lleoliad perffaith ar gyfer gwyliau bwthyn arfordirol ar Benrhyn Llyn. Lleoliad hardd, heddychlon gyda golygfeydd godidog a gardd fawr amgaeedig - perffaith ar gyfer plant neu eich ffrindiau pedair coes. Dim ond 2 filltir i Aberdaron, y pentref mwyaf gorllewinol ar ben Penrhyn Llyn, ble dowch o hyd i gaffis bach, tafarndai/tai bwyta a thraeth tywodlyd arall.
1-4 guests: discounted by 10% (03 Jun 2017 to 09 Jun 2017) minimum of 7 nights maximum of 7 nights (off season only)
gweld manylion

Aberystwyth, West Wales, Wales

Baby friendlyEnclosed gardenGround floor bedroom(s) Pet-friendlyShop / pub within 1 mileWi-fi / Internet
 • Cysgu hyd at 3 (1 twin room and guest single bed)
 • Cyfraddau
  £350.00 - £554.00
Mwynhewch y lleoliad gwledig hwn gyda'i raeadrau byd-enwog, caffi, tafarn bentref a llwybrau cerdded gwych i gyd o fewn pellter cerdded. Hefyd ddau funud i ffwrdd o’ch llety sy’n croesawu anifeiliaid anwes ym Mhontarfynach, mae rheilffordd stem Cwm Rheidol, sy’n cysylltu’r pentref hyfryd hwn â thref arfordirol Aberystwyth, 12 milltir i ffwrdd. Preifat a heddychlon, mae’r apartment yn safle canolog gwych i ddarganfod Gorllewin Cymru, ac mae’r arfordir a’r wlad cystal â’i gilydd.
1 guest: discounted by 15%, 2 guests: discounted by 10%
gweld manylion

Aberystwyth, West Wales, Wales

Baby friendlyEnclosed gardenShop / pub within 1 mileWi-fi / Internet
 • Cysgu hyd at 2 (1 bedroom: king bed (+ extra single foldaway bed and single sofa bed))
 • Cyfraddau
  £300.00 - £499.00
Llety gwyliau llawr cyntaf yw Ty Coets Uchaf, ym mhentref gwledig hardd Pontarfynach – lleoliad poblogaidd a lle canolog i fynd i grwydro arfordir a chefn gwlad y gorllewin o'ch cwmpas. Ty coets wedi'i addasu hwn, ac mae'n cynnig llety cysurus i ddau, dri neu bedwar, ddwy funud o gerdded o dafarn, caffi a siop y pentref, a rhaeadr a theithiau cerdded bendigedig. Ceir hefyd drên stêm sy’n cysylltu Pontarfynach a thref glan-môr Aberystwyth, 12 milltir i ffwrdd.
1 guest: discounted by 15% minimum of 2 nights maximum of 21 nights
gweld manylion
Dudalen: 1 | 2 | Nesaf |