Last Minute Cottages Wales | Weekend Cottages in Wales

Dod o hyd i lety

 • Dyddiad Cyrraedd: (clirio)
  Calendar
 • Dyddiad Gadael: (clirio)
  Calendar
 • Nifer Nosweithiau:
 • Chwilio yn ôl Rhanbarth:
 • NEU, Chwilio yn ôl Tref:

 • Yn Cysgu:
  Côd llety:
 • Chwilio

Cynigion Arbennig ar ein Bythynnod Gwyliau yng Nghymru

Nid yn unig yr ydym wedi pori drwy'r lleoliadau mwyaf anhygoel ar gyfer y 4 gorau * a 5 bwthyn * funud olaf gall Cymru ddarparu, rydym hefyd wedi gweithio'n galed iawn i ddod i chi y fargen orau iawn ar fythynnod wythnosol a phenwythnos yng Nghymru yng nghanol hyn trawiadol tirweddau.

Rydym yn ychwanegu yn delio newydd, gwych ar fythynnod penwythnos yng Nghymru yn ogystal â delio wythnos o hyd drwy'r amser, felly gwiriwch yn rheolaidd i sicrhau eich hun yn cynnig anhygoel ar anadl cymryd getaway Gymraeg.

Last Minute Cottages Wales | Weekend Cottages in Wales

Map of Wales
South Wales BorderlandsSouth WalesPembrokeshireWest WalesMid Wales and Brecon BeaconsBorderlandsSnowdoniaNorth Wales CoastAnglesey
Yn dangos eiddo 1 i 15
Dudalen: 1 | 2 | Nesaf |

Llangwnadl,Pwllheli, North Wales Coast, Wales

Baby friendlyGround floor bedroom(s) On a FarmPet-friendlyWi-fi / Internet
 • Cysgu hyd at 6 (3 bedrooms: 2 doubles, 1 twin)
 • Cyfraddau
  £380.00 - £730.00
Dewch i ymlacio a chael eich ysbrydoli gan y bwthyn gwyliau 5 seren hwn, sydd â golygfa syfrdanol o’r môr ym Mhenrhyn Llyn. Wedi’i leoli mewn man heddychlon gyda golygfeydd anhygoel, mae yn le perffaith i ymlacio, darllen a gwneud fawr o ddim drwy gydol y gwyliau. Fodd bynnag, gyda Phenrhyn Llyn yn le mor adnabyddus, mae'r lleoliad canolog hwn yn sicr yn ei gwneud hi'n werth mynd i ddarganfod beth sydd mor arbennig am y lle.
Up to 10% discount for holidays taken between 20 Oct 2017 and 26 Oct 2017 minimum of 7 nights maximum of 7 nights
gweld manylion

Machynlleth, Mid Wales and Brecon Beacons, Wales

Baby friendlyGround floor bedroom(s) Log fireOn a FarmShop / pub within 1 mileWi-fi / Internet
 • Cysgu hyd at 4 (2 bedrooms: 1 king, 1 twin (+ 1 extra single fold-up bed on request))
 • Cyfraddau
  £385.00 - £710.00
Mae’r bwthyn gwledig Cymreig hwn yn cynnig golygfeydd panoramig anhygoel o gefn gwlad Canolbarth Cymru. Dyma’r lleoliad perffaith i unrhyw un sydd am ddianc a mwynhau drwy ymlacio’n llwyr mewn man preifat a heddychlon. Mae gan y bwthyn hwn hefyd y fantais o fod mewn man canolog sydd o fewn pellter byr i lawer o atyniadau, gan gynnwys canolfan ymwelwyr a chaffi, tafarn, siop a pharc chwarae, y cyfan un filltir i ffwrdd ym mhentref Llanbrynmair.
Up to 10% discount for holidays taken between 04 Nov 2017 and 19 Dec 2017 minimum of 7 nights maximum of 7 nights
10% off on 2018 prices for returning customers
gweld manylion

Aberdaron, North Wales Coast, Wales

Baby friendlyEnclosed gardenGround floor bedroom(s) Log fireOn a FarmPet-friendly
 • Cysgu hyd at 6 (3 bedrooms: 1 double, 2 twin)
 • Cyfraddau
  £390.00 - £895.00
Mae’r bwthyn gwyliau eang hwn yn Aberdaron wedi ei leoli ar fferm arfordirol, ar bwynt mwyaf gorllewinol yr hyfryd Benrhyn Llyn. Mae ei ardal fyw fawr gyda stôf llosgi coed croesawgar yn golygu ei fod y lle delfrydol i ymlacio yng nghanol tirlun hyfryd, ac mae’r llety hwn hefyd yn caniatáu anifeiliaid. Mae’r ardal hwn wedi ei nodi’n ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol ac mae’n cynnig profiadau lu a fydd yn gwneud i chi ysu i gael dychwelyd am fwy.
1-2 guests: discounted by 10% minimum of 7 nights
gweld manylion

Swansea Valley, South Wales, Wales

Baby friendlyEnclosed gardenLog fireShop / pub within 1 mileWi-fi / Internet
 • Cysgu hyd at 6 (3 bedrooms: 2 double, 1 twin)
 • Cyfraddau
  £550.00 - £850.00

Mewn cefn gwlad trawiadol, dramatig ac yn agos i Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ac arfordir syfrdanol y Gwyr, mae’r bwthyn hwn yn cynnig llety hunan-ddarpar 5 seren ynghanol harddwch De Cymru. Boed am benwythnos hir moethus neu wythnos egniol o feicio neu gerdded, bwthyn Glyn Cynwal Isaf yw’r lle perffaith ar gyfer eich gwyliau.

Up to 15% discount for holidays taken between 23 Sep 2017 and 22 Dec 2017 minimum of 3 nights maximum of 21 nights

gweld manylion

Llanidloes, Mid Wales and Brecon Beacons, Wales

Baby friendlyGround floor bedroom(s) Log firePet-friendly
 • Cysgu hyd at 7 (4 bedrooms: 2 doubles, 1 twin, 1 single)
 • Cyfraddau
  £520.00 - £830.00
Saif y caban pren hyfryd hwn ynghanol cefn gwlad prydferth a heddychlon, wedi ai amgylchynu gan fynyddoedd Canolbarth Cymru a Choedwig Hafren. Gyda stablau ar y safle ac amryw o lonydd a llwybrau hardd y gellir ymuno â hwynt o fewn milltir, mae Bwthyn y Biga yn berffaith ar gyfer gwyliau o farchogaeth, beicio neu gerdded. Mae dwy afon hiraf Cymru yn cychwyn yma ac mae Llyn Clywedog, sy’n adnabyddus am ei bysgota a hwylio, lai na milltir i ffwrdd.
1-4 guests: discounted by 20% minimum of 2 nights
gweld manylion

St Davids Peninsula, Pembrokeshire West Wales, Wales

Baby friendlyEnclosed gardenGround floor bedroom(s) On a FarmWi-fi / Internet
 • Cysgu hyd at 4 (2 bedrooms: 1 double, 1 twin)
 • Cyfraddau
  £295.00 - £545.00

Wedi ei leoli ar fferm mewn ardal wledig braf rhwng Ty Ddewi ac Abergwaun, mae Bwthyn Ysgubor yn baradwys ar gyfer gweithgareddau megis cerdded, beicio, pysgota, marchogaeth ceffylau a gwylio adar. Ceir nifer o draethau tywod ar gyfer chwaraeon dwr a thorheulo a llawer o atyniadau i'r teulu megis tripiau i weld morfilod a dolffiniaid o Dy Ddewi, OceanLab yn Abergwaun, Parc Oakwood, Folly Farm, Parc Dinosoriaid Dinbych y Pysgod a llawer mwy.

1-2 guests: discounted by 15% minimum of 7 nights
gweld manylion

Cardiff , South Wales, Wales

Enclosed gardenGround floor bedroom(s) Shop / pub within 1 mileVIP experienceWi-fi / Internet
 • Cysgu hyd at 20 (5 bedrooms: 1x 4 single, 1x 2 single, 1x 2 triple bunks, 2 inter-connecting rooms with 6 single beds. (+2 extra single & 1 double sofa bed))
 • Cyfraddau
  £4725.00 - £6180.00
Llety ar gyfer grwpiau mawr ynghanol Bae Caerdydd - perffaith ar gyfer grwpiau o ffrindiau, dathliadau teuluol, partion stag ac iâr. Mae’r llety hunan-ddarpar hwn wedi ei gynllunio mewn steil unigryw gyda thema bwtîc. Mae’n cynnwys teledu plasma 50", pecyn chwaraeon a ffilmiau Sky a wifi am ddim. Wedi ei leoli yng nghalon Bae Caerdydd, mae ganddo fwytai, bars, caffis a siopau di-ri ar drothwy ei ddrws, heb sôn am Ganolfan y Mileniwm, sinema, casino a llawer mwy.
(£700 discount applies to any booking for 3 nights or more)
gweld manylion

Llangwnadl,Pwllheli, North Wales Coast, Wales

Baby friendlyEnclosed gardenGround floor bedroom(s) On a FarmPet-friendlyWi-fi / Internet
 • Cysgu hyd at 4 (2 bedrooms: 1 double, 1 twin)
 • Cyfraddau
  £300.00 - £525.00
Wedi ei leoli o fewn ei lawnt breifat, amgaeedig ei hun, mae Corlan Lleuddad yn cynnig llety hunan-ddarpar moethus, gyda naws hudolus. Mae atyniadau niferus Penrhyn Llyn i gyd o fewn ychydig filltiroedd, yn cynnwys pentref glan môr Aberdaron, y dafarn ar y traeth ym Mhorthdinllaen, Ynys Enlli a thraethau tywod di-ri yn cynnwys Traeth Penllech, 2 filltir o’r bwthyn. Heb sôn am amrediad o fwytai penigamp a thafarndai Cymreig...
Up to 10% discount for holidays taken between 27 Oct 2017 and 03 Nov 2017 minimum of 7 nights maximum of 7 nights
gweld manylion

Llanidloes, Mid Wales and Brecon Beacons, Wales

Baby friendlyGround floor bedroom(s) Log firePet-friendly
 • Cysgu hyd at 7 (4 bedrooms: 2 doubles, 1 twin, 1 single)
 • Cyfraddau
  £520.00 - £830.00
Mae bwthyn gwyliau Cwmbach y Biga yn cynnig lleoliad hyfryd ynghanol cefn gwlad, nid nepell o darddiad yr Afon Hafren. Wedi ei amgylchynu gan Goedwig Hafren a mynyddoedd canolbarth Cymru, mae’n un o’r bythynnod gwyliau mwyaf heddychlon yn y wlad. Gwnewch y mwyaf o’r amrediad o gyfleoedd awyr agored ar drothwy eich drws, yn cynnwys cerdded, beicio, beicio mynydd a marchogaeth. Neu ymlaciwch yn y bwthyn i swn y nant a’r byd natur o’ch cwmpas.
1-4 guests: discounted by 20% minimum of 2 nights
gweld manylion

Dolgellau, North Wales Snowdonia, Wales

Baby friendlyEnclosed gardenGround floor bedroom(s) Pet-friendlyWi-fi / Internet
 • Cysgu hyd at 6 (3 bedrooms: 1 king, 1 double, 1 twin)
 • Cyfraddau
  £445.00 - £836.00
Adeilad ar wahân, lleoliad heddychlon, golygfeydd bendigedig ac yn gyfleus tu hwnt. Mae’r bwthyn hwn yn Nolgellau yn cynnig sylfaen gwych ar gyfer eich gwyliau yn Eryri. P’un ai eich bod yn chwilio am wyliau llawn cyffro neu ymlacio’n llwyr, mae gan yr ardal hon bopeth rydych chi ei angen.
Up to 10% discount for holidays taken between 28 Oct 2017 and 04 Nov 2017 minimum of 7 nights maximum of 7 nights
gweld manylion

Aberdaron, North Wales Coast, Wales

Baby friendlyEnclosed gardenGround floor bedroom(s) Log fireShop / pub within 1 mileWi-fi / Internet
 • Cysgu hyd at 6 (3 bedrooms: 1 super king / twin, 1 king, 1 twin)
 • Cyfraddau
  £410.00 - £1030.00
Bwthyn gwyliau hunanarlwyo yn Aberdaron, Gogledd Cymru. Lleolir bwthyn Gwelfryn uwchlaw paradwys Aberdaron, pentref mwyaf gorllewinol Pen Llyn. O fewn pellter cerdded 5 munud i’r pentref a’r traeth, mae’n lleoliad delfrydol ar gyfer archwilio’r gornel hyfryd hon o Gymru gyda’i rhwydwaith o lwybrau cerdded gwledig ac arfordirol, ei thraethau a’i childraethau tywodlyd braf.
1-2 guests: discounted by 10% (07 Oct 2017 to 01 Apr 2018) minimum of 7 nights maximum of 14 nights
gweld manylion

Bala, North Wales Snowdonia, Wales

Baby friendlyEnclosed gardenLog fireShop / pub within 1 mileWi-fi / Internet
 • Cysgu hyd at 10 (5 bedrooms: 1 double & single, 1 double, 2 twin, 1 single (+ 2 extra single beds on request))
 • Cyfraddau
  £790.00 - £1250.00

Ty hunan-ddarpar mawr, moethus ydy Gwyndy, wedi ei guddio i lawr lôn fechan ar lannau Llyn Tegid ym mhentref Llanuwchllyn, Eryri. O fewn pellter cerdded hwylus i’r dafarn leol sy’n gweini bwyd cartref hyfryd. I’r rheini sy'n chwilio am antur, lle well na Llyn Tegid a’r Ganolfan Dwr Gwyn Cenedlaethol ar gyfer hwylio, canwio, rafftio a llawer iawn mwy. Mae’r llwybr 14 milltir o amgylch y llyn hefyd yn ddelfrydol ar gyfer beicio a cherdded.

1-5 guests: discounted by 20%
gweld manylion

Llandovery, West Wales, Wales

Baby friendlyEnclosed gardenLog fireWi-fi / Internet
 • Cysgu hyd at 8 (4 bedrooms: 1 king, 2 doubles, 1 bunk)
 • Cyfraddau
  £700.00 - £1100.00
Mae’r bwthyn 5 seren hwn, sy’n enillydd gwobr cynaladwyedd, wedi ei leoli mewn llecyn gwledig a thawel ger Bannau Brycheiniog. Ail-adeiladwyd ac ail-gynlluniwyd Hafan Myrddin i raddau helaeth gydag arweddion sy’n ffafriol yn nhermau ecoleg ac alergeddau. Ceir llyn yn yr ardd a golygfeydd hyfryd cefn gwlad o’i amgylch. Delfrydol i deuluoedd a chyplau sydd eisiau archwilio’r ardal arbennig hon o Gymru, neu ymlacio mewn heddwch a moethusrwydd.
1-2 guests: discounted by 10%
gweld manylion

Aberystwyth, West Wales, Wales

Baby friendlyEnclosed gardenGround floor bedroom(s) Pet-friendlyShop / pub within 1 mileWi-fi / Internet
 • Cysgu hyd at 2 (1 double bedroom)
 • Cyfraddau
  £320.00 - £549.00
Bwthyn clyd ac addas i anifeiliaid anwes ym mhentref hardd Pontarfynach. Mae hwn yn lleoliad poblogaidd a chanolog i grwydro arfordir a chefn gwlad y gorllewin. Â’r bwthyn yn ddim ond dwy funud o gerdded o dafarn, caffi a siop y pentref, a rhaeadr a theithiau cerdded bendigedig, mae Llety Gwedd yn lle perffaith ar gyfer gwyliau rhamantus yn y wlad. Mae trên stêm yma hefyd sy’n cysylltu Pontarfynach a thref glan-môr Aberystwyth, 12 milltir i ffwrdd.
gweld manylion

Aberystwyth, West Wales, Wales

Baby friendlyEnclosed gardenGround floor bedroom(s) Pet-friendlyShop / pub within 1 mileWi-fi / Internet
 • Cysgu hyd at 2 (1 double bedroom)
 • Cyfraddau
  £300.00 - £499.00
Wedi ei leoli ym mhrentref gwledig hyfryd Pontarfynach, mae’r bwthyn un llawr clyd hwn yn cynnig safle gwych i ddarganfod Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ei holl ysblander. Lleoliad preifat, amgaeedig o fewn pellter cerdded i gaffi, rhaeadrau byd-enwog, llwybrau cerdded a thafarn bentref. Mae’r llety hwn yn croesawu anifeiliaid anwes a 300 llath i ffwrdd mae’r orsaf drên stêm sy’n arwain yn uniongyrchol i'r arfordir yn Aberystwyth, taith 12 milltir.
gweld manylion
Dudalen: 1 | 2 | Nesaf |