Last Minute Cottages Wales | Weekend Cottages in Wales

Dod o hyd i lety

 • Dyddiad Cyrraedd: (clirio)
  Calendar
 • Dyddiad Gadael: (clirio)
  Calendar
 • Nifer Nosweithiau:
 • Chwilio yn ôl Rhanbarth:
 • NEU, Chwilio yn ôl Tref:

 • Yn Cysgu:
  Côd llety:
 • Chwilio

Cynigion Arbennig ar ein Bythynnod Gwyliau yng Nghymru

Nid yn unig yr ydym wedi pori drwy'r lleoliadau mwyaf anhygoel ar gyfer y 4 gorau * a 5 bwthyn * funud olaf gall Cymru ddarparu, rydym hefyd wedi gweithio'n galed iawn i ddod i chi y fargen orau iawn ar fythynnod wythnosol a phenwythnos yng Nghymru yng nghanol hyn trawiadol tirweddau.

Rydym yn ychwanegu yn delio newydd, gwych ar fythynnod penwythnos yng Nghymru yn ogystal â delio wythnos o hyd drwy'r amser, felly gwiriwch yn rheolaidd i sicrhau eich hun yn cynnig anhygoel ar anadl cymryd getaway Gymraeg.

Last Minute Cottages Wales | Weekend Cottages in Wales

Map of Wales
South Wales BorderlandsSouth WalesPembrokeshireWest WalesMid Wales and Brecon BeaconsBorderlandsSnowdoniaNorth Wales CoastAnglesey
Yn dangos eiddo 1 i 15
Dudalen: 1 | 2 | Nesaf |

New Quay, West Wales, Wales

Enclosed gardenGround floor bedroom(s) Shop / pub within 1 mileWi-fi / Internet
 • Cysgu hyd at 5 (3 bedrooms: 1 double, 1 twin, 1 single)
 • Cyfraddau
  £295.00 - £695.00

Bwthyn gwyliau cartrefol gyda digonedd o le ynddo ydy Awel y Mor, wedi ei leoli filltir i ffwrdd o bentref glan y môr Cei Newydd, a gaiff ei ddisgrifio weithiau fel 'y perl yng nghoron arfordir Gorllewin Cymru’. Mae’r ardal yn enwog am ei dolffiniaid trwynbwl a’i phentrefi arfordirol prydferth. Mae’r bwthyn o fewn pellter cerdded i dafarn y pentref ac mae ganddo ardd amgaeedig a golygfeydd arfordirol hyfryd.

GBP 50 discount for holidays taken between 22 Apr 2017 and 28 Apr 2017 minimum of 7 nights maximum of 7 nights
gweld manylion

Machynlleth, Mid Wales and Brecon Beacons, Wales

Ground floor bedroom(s) On a FarmShop / pub within 1 mile
 • Cysgu hyd at 4 (2 bedrooms: 1 king, 1 twin)
 • Cyfraddau
  £300.00 - £495.00
Mae Beudy Clygo yn fwthyn hunan-ddarpar mewn lleoliad gwledig a phreifat yng Nghwm Dyfi, Canolbarth Cymru. Gwledig ar y tu allan, ac ymlaciol a chlyd tu mewn, fe amgylchynir Beudy Clygo gan fywyd gwyllt, tir fferm a mynyddoedd mawreddog De Eryri. Mae'r bwthyn wedi ei leoli rhwng trefi marchnad Machynlleth a Dolgellau, ac mae llawer o opsiynau i fynd am dro o garreg eich drws. Mae tafarn o fewn milltir yn y pentref cyfagos a dim ond taith fer sydd i'r traeth yn Aberdyfi.
GBP 50 discount for holidays taken between 28 Apr 2017 and 30 Apr 2017 minimum of 3 nights maximum of 7 nights
gweld manylion

Machynlleth, Mid Wales and Brecon Beacons, Wales

Baby friendlyGround floor bedroom(s) Log fireOn a FarmShop / pub within 1 mileWi-fi / Internet
 • Cysgu hyd at 4 (2 bedrooms: 1 king, 1 twin (+ 1 extra single fold-up bed on request))
 • Cyfraddau
  £340.00 - £675.00
Mae’r bwthyn gwledig Cymreig hwn yn cynnig golygfeydd panoramig anhygoel o gefn gwlad Canolbarth Cymru. Dyma’r lleoliad perffaith i unrhyw un sydd am ddianc a mwynhau drwy ymlacio’n llwyr mewn man preifat a heddychlon. Mae gan y bwthyn hwn hefyd y fantais o fod mewn man canolog sydd o fewn pellter byr i lawer o atyniadau, gan gynnwys canolfan ymwelwyr a chaffi, tafarn, siop a pharc chwarae, y cyfan un filltir i ffwrdd ym mhentref Llanbrynmair.
Up to 10% discount for holidays taken between 22 Apr 2017 and 29 Apr 2017 minimum of 7 nights maximum of 7 nights
gweld manylion

Llanidloes, Mid Wales and Brecon Beacons, Wales

Baby friendlyGround floor bedroom(s) Log firePet-friendly
 • Cysgu hyd at 7 (4 bedrooms: 2 doubles, 1 twin, 1 single)
 • Cyfraddau
  £520.00 - £830.00
Mae bwthyn gwyliau Cwmbach y Biga yn cynnig lleoliad hyfryd ynghanol cefn gwlad, nid nepell o darddiad yr Afon Hafren. Wedi ei amgylchynu gan Goedwig Hafren a mynyddoedd canolbarth Cymru, mae’n un o’r bythynnod gwyliau mwyaf heddychlon yn y wlad. Gwnewch y mwyaf o’r amrediad o gyfleoedd awyr agored ar drothwy eich drws, yn cynnwys cerdded, beicio, beicio mynydd a marchogaeth. Neu ymlaciwch yn y bwthyn i swn y nant a’r byd natur o’ch cwmpas.
LOW OCCUPANCY DISCOUNT - 1-4 guests receive a 25% discount throughout the year.
1-4 guests: discounted by 20% minimum of 2 nights
gweld manylion

Dolgellau, North Wales Snowdonia, Wales

Baby friendlyEnclosed gardenGround floor bedroom(s) Pet-friendlyWi-fi / Internet
 • Cysgu hyd at 8 (4 bedrooms: 3 doubles, 1 twin)
 • Cyfraddau
  £485.00 - £950.00
?Bwthyn hunan ddarpar hyfryd ger Dolgellau wedi ei osod mewn lleoliad dyrchafedig gyda’i ardd amgaeedig ei hun a golygfeydd gwych o Gadair Idris. Yn ganolog i fynyddoedd Eryri a thraethau hyfryd Gogledd Cymru, mae’r bwthyn hwn ddwy filltir i ffwrdd o Ddolgellau ac 8 milltir o draeth tywod y Bermo.
Up to 20% discount for holidays taken between 22 Apr 2017 and 28 Apr 2017 minimum of 7 nights maximum of 7 nights
gweld manylion

Abersoch, North Wales Coast, Wales

Baby friendlyEnclosed gardenGround floor bedroom(s) Log fireOn a FarmPet-friendlyWi-fi / Internet
 • Cysgu hyd at 5 (2 bedrooms: 1 twin, 1 double, 1 single)
 • Cyfraddau
  £420.00 - £940.00
Mae’r bwthyn gwyliau hyfryd hwn mewn lleoliad heddychlon a gwledig, yn edrych dros filltiroedd o gefn gwlad agored a mynydd Garn Fadryn ym Mhenrhyn godidog Llyn. Mae gwyliau hunan ddarpar yma yn golygu fod ganddoch draeth gwahanol i ymweld ag ef bob dydd gan ei fod o fewn cyrraedd hawdd i dros 20 o draethau hardd a childraethau. Bwthyn moethus sy'n caniatau anifeiliaid.
GBP 50 discount for holidays taken between 19 Apr 2017 and 26 May 2017 minimum of 7 nights maximum of 14 nights
gweld manylion

Aberdaron, North Wales Coast, Wales

Baby friendlyEnclosed gardenGround floor bedroom(s) Log fireShop / pub within 1 mileWi-fi / Internet
 • Cysgu hyd at 6 (3 bedrooms: 1 super king / twin, 1 king, 1 twin)
 • Cyfraddau
  £410.00 - £1030.00
Bwthyn gwyliau hunanarlwyo yn Aberdaron, Gogledd Cymru. Lleolir bwthyn Gwelfryn uwchlaw paradwys Aberdaron, pentref mwyaf gorllewinol Pen Llyn. O fewn pellter cerdded 5 munud i’r pentref a’r traeth, mae’n lleoliad delfrydol ar gyfer archwilio’r gornel hyfryd hon o Gymru gyda’i rhwydwaith o lwybrau cerdded gwledig ac arfordirol, ei thraethau a’i childraethau tywodlyd braf.
Up to 15% discount for holidays taken between 29 Apr 2017 and 20 May 2017 minimum of 3 nights maximum of 14 nights
1-2 guests: discounted by 20% (29 Apr 2017 to 20 May 2017) minimum of 3 nights maximum of 14 nights , 1-2 guests: discounted by 10% (21 May 2017 to 01 Apr 2018) minimum of 7 nights maximum of 14 nights
gweld manylion

Denbigh, North Wales Borderlands, Wales

Baby friendlyEnclosed gardenGround floor bedroom(s) Log fireOn a Farm
 • Cysgu hyd at 6 (3 bedrooms: 2 doubles, 1 twin)
 • Cyfraddau
  £450.00 - £890.00
Os ydych yn edrych am lety gwyliau ysblennydd a phreifat yng nghefn gwlad Gogledd Cymru, Hafan Hiraethog yw’r lle i chi. Mae ei leoliad gwledig yn cynnig encil bendithiol gyda golyfeydd gwych a dim goleudau stryd i’w ddifetha. Wedi ei leoli o fewn ei ardd amgaeedig ei hun a’i amgylchynu gan dir amaethyddol, mae golyfeydd hyfryd i bob cyfeiriad.
gweld manylion

Llandovery, West Wales, Wales

Baby friendlyEnclosed gardenLog fireWi-fi / Internet
 • Cysgu hyd at 8 (4 bedrooms: 1 king, 2 doubles, 1 bunk)
 • Cyfraddau
  £700.00 - £1100.00
Mae’r bwthyn 5 seren hwn, sy’n enillydd gwobr cynaladwyedd, wedi ei leoli mewn llecyn gwledig a thawel ger Bannau Brycheiniog. Ail-adeiladwyd ac ail-gynlluniwyd Hafan Myrddin i raddau helaeth gydag arweddion sy’n ffafriol yn nhermau ecoleg ac alergeddau. Ceir llyn yn yr ardd a golygfeydd hyfryd cefn gwlad o’i amgylch. Delfrydol i deuluoedd a chyplau sydd eisiau archwilio’r ardal arbennig hon o Gymru, neu ymlacio mewn heddwch a moethusrwydd.
1-2 guests: discounted by 10%
gweld manylion

Caernarfon, North Wales Snowdonia, Wales

Baby friendlyGround floor bedroom(s) Pet-friendlyShop / pub within 1 mile
 • Cysgu hyd at 6 (3 bedrooms: 1 double, 2 twin)
 • Cyfraddau
  £390.00 - £715.00

Saif bwthyn gwyliau Jasmine Bach mewn lleoliad gwych ger Llanberis a Chaernarfon, yng Ngogledd Cymru, 4 milltir yn unig o droed y Wyddfa. Ymhlith yr atyniadau lleol ceir Castell Caernarfon, trên stêm i Ryd Ddu, trac beicio, Trên Bach yr Wyddfa a llwybr cerdded i’r pegwn, Llyn Padarn, Mynydd Trydan a Rheilffordd Llyn Llanberis. Mae’r bwthyn hefyd o fewn 1 filltir i bentref Llanrug gyda nifer o siopau cornel, cigydd arbennig, swyddfa’r post a thafarn.

Up to 10% discount for holidays taken between 01 May 2017 and 26 May 2017 minimum of 4 nights maximum of 7 nights
1-2 guests: discounted by 20% (01 May 2017 to 26 May 2017) minimum of 4 nights maximum of 7 nights , 1-2 guests: discounted by 10% (09 Jun 2017 to 30 Jun 2017) minimum of 7 nights maximum of 21 nights
gweld manylion

Aberystwyth, West Wales, Wales

Baby friendlyEnclosed gardenGround floor bedroom(s) Pet-friendlyShop / pub within 1 mileWi-fi / Internet
 • Cysgu hyd at 2 (1 double bedroom)
 • Cyfraddau
  £320.00 - £549.00
Bwthyn clyd ac addas i anifeiliaid anwes ym mhentref hardd Pontarfynach. Mae hwn yn lleoliad poblogaidd a chanolog i grwydro arfordir a chefn gwlad y gorllewin. Â’r bwthyn yn ddim ond dwy funud o gerdded o dafarn, caffi a siop y pentref, a rhaeadr a theithiau cerdded bendigedig, mae Llety Gwedd yn lle perffaith ar gyfer gwyliau rhamantus yn y wlad. Mae trên stêm yma hefyd sy’n cysylltu Pontarfynach a thref glan-môr Aberystwyth, 12 milltir i ffwrdd.
gweld manylion

Aberystwyth, West Wales, Wales

Baby friendlyEnclosed gardenGround floor bedroom(s) Pet-friendlyShop / pub within 1 mileWi-fi / Internet
 • Cysgu hyd at 2 (1 double bedroom)
 • Cyfraddau
  £300.00 - £499.00
Wedi ei leoli ym mhrentref gwledig hyfryd Pontarfynach, mae’r bwthyn un llawr clyd hwn yn cynnig safle gwych i ddarganfod Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ei holl ysblander. Lleoliad preifat, amgaeedig o fewn pellter cerdded i gaffi, rhaeadrau byd-enwog, llwybrau cerdded a thafarn bentref. Mae’r llety hwn yn croesawu anifeiliaid anwes a 300 llath i ffwrdd mae’r orsaf drên stêm sy’n arwain yn uniongyrchol i'r arfordir yn Aberystwyth, taith 12 milltir.
gweld manylion

SarnMellteyrn,Pwllheli, North Wales Coast, Wales

Baby friendlyEnclosed gardenLog fireOn a FarmShop / pub within 1 mileWi-fi / Internet
 • Cysgu hyd at 4 (2 bedrooms: 1 double, 1 bunk)
 • Cyfraddau
  £290.00 - £530.00
Llety gwyliau hunan-ddarpar moethus ym Mhen Llyn, Gogledd Cymru. Cyn ei adnewyddu, arferai apartment gwyliau Llofftstabl fod yn llofft stabl go iawn lle’r oedd gweision y fferm yn cysgu. Saif yr apartment hunan-ddarpar ar fferm wartheg, defaid a grawn yng nghanol Pen Llyn. Mae traethau tywod hardd Abersoch, Aberdaron, Nefyn a gweddill traethau’r penrhyn i gyd o fewn cyrraedd hawdd.
Up to 25% discount for holidays taken between 01 May 2017 and 27 May 2017 minimum of 3 nights maximum of 21 nights

gweld manylion

Barmouth, North Wales Coast, Wales

Baby friendlyGround floor bedroom(s) Log firePet-friendlyShop / pub within 1 mileWi-fi / Internet
 • Cysgu hyd at 4 (2 bedrooms: 1 king, 1 double)
 • Cyfraddau
  £330.00 - £600.00
Os ydych yn hoff o erddi yna'r bwthyn hunan-ddarpar hwn ym Mermo yw’r un perffaith ar eich cyfer. Mae Melin Abermaw mewn lle hollol ddelfrydol, man clyd a phreifat sydd ar dir dyrchafedig wrth aber Mawddach. Wedi’i leoli yn Eryri, mae’r bwthyn yn y man perffaith er mwyn mynd i anturio yn y Parc Cenedlaethol ac arfordir hardd Gogledd Cymru, gan ddechrau ar draeth baner las Bermo.
1-2 guests: discounted by 10% minimum of 3 nights maximum of 21 nights
gweld manylion

Aberdaron, North Wales Coast, Wales

Baby friendlyEnclosed gardenGround floor bedroom(s) On a FarmPet-friendlyWi-fi / Internet
 • Cysgu hyd at 8 (3 bedrooms: 1 king, 1 double, 1 twin & bunk)
 • Cyfraddau
  £489.00 - £1125.00
Taith fer ar droed i draeth Porth Oer, mae’r bwthyn 5 seren hwn gyda thwb poeth yn cynnig y lleoliad perffaith ar gyfer gwyliau bwthyn arfordirol ar Benrhyn Llyn. Lleoliad hardd, heddychlon gyda golygfeydd godidog a gardd fawr amgaeedig - perffaith ar gyfer plant neu eich ffrindiau pedair coes. Dim ond 2 filltir i Aberdaron, y pentref mwyaf gorllewinol ar ben Penrhyn Llyn, ble dowch o hyd i gaffis bach, tafarndai/tai bwyta a thraeth tywodlyd arall.
1-2 guests: discounted by 10% (01 May 2017 to 14 May 2017) minimum of 3 nights maximum of 7 nights (off season only)
gweld manylion
Dudalen: 1 | 2 | Nesaf |