Last Minute Cottages Wales | Weekend Cottages in Wales

Dod o hyd i lety

 • Dyddiad Cyrraedd: (clirio)
  Calendar
 • Dyddiad Gadael: (clirio)
  Calendar
 • Nifer Nosweithiau:
 • Chwilio yn ôl Rhanbarth:
 • NEU, Chwilio yn ôl Tref:

 • Yn Cysgu:
  Côd llety:
 • Chwilio

Cynigion Arbennig ar ein Bythynnod Gwyliau yng Nghymru

Nid yn unig yr ydym wedi pori drwy'r lleoliadau mwyaf anhygoel ar gyfer y 4 gorau * a 5 bwthyn * funud olaf gall Cymru ddarparu, rydym hefyd wedi gweithio'n galed iawn i ddod i chi y fargen orau iawn ar fythynnod wythnosol a phenwythnos yng Nghymru yng nghanol hyn trawiadol tirweddau.

Rydym yn ychwanegu yn delio newydd, gwych ar fythynnod penwythnos yng Nghymru yn ogystal â delio wythnos o hyd drwy'r amser, felly gwiriwch yn rheolaidd i sicrhau eich hun yn cynnig anhygoel ar anadl cymryd getaway Gymraeg.

Last Minute Cottages Wales | Weekend Cottages in Wales

Map of Wales
South Wales BorderlandsSouth WalesPembrokeshireWest WalesMid Wales and Brecon BeaconsBorderlandsSnowdoniaNorth Wales CoastAnglesey
Yn dangos eiddo 1 i 15
Dudalen: 1 | 2 | Nesaf |

New Quay, West Wales, Wales

Enclosed gardenGround floor bedroom(s) Shop / pub within 1 mileWi-fi / Internet
 • Cysgu hyd at 5 (3 bedrooms: 1 double, 1 twin, 1 single)
 • Cyfraddau
  £295.00 - £695.00

Bwthyn gwyliau cartrefol gyda digonedd o le ynddo ydy Awel y Mor, wedi ei leoli filltir i ffwrdd o bentref glan y môr Cei Newydd, a gaiff ei ddisgrifio weithiau fel 'y perl yng nghoron arfordir Gorllewin Cymru’. Mae’r ardal yn enwog am ei dolffiniaid trwynbwl a’i phentrefi arfordirol prydferth. Mae’r bwthyn o fewn pellter cerdded i dafarn y pentref ac mae ganddo ardd amgaeedig a golygfeydd arfordirol hyfryd.

GBP 80 discount for holidays taken between 15 Jul 2017 and 22 Jul 2017 minimum of 7 nights maximum of 7 nights
gweld manylion

Llanidloes, Mid Wales and Brecon Beacons, Wales

Baby friendlyGround floor bedroom(s) Log firePet-friendly
 • Cysgu hyd at 7 (4 bedrooms: 2 doubles, 1 twin, 1 single)
 • Cyfraddau
  £520.00 - £830.00
Mae bwthyn gwyliau Cwmbach y Biga yn cynnig lleoliad hyfryd ynghanol cefn gwlad, nid nepell o darddiad yr Afon Hafren. Wedi ei amgylchynu gan Goedwig Hafren a mynyddoedd canolbarth Cymru, mae’n un o’r bythynnod gwyliau mwyaf heddychlon yn y wlad. Gwnewch y mwyaf o’r amrediad o gyfleoedd awyr agored ar drothwy eich drws, yn cynnwys cerdded, beicio, beicio mynydd a marchogaeth. Neu ymlaciwch yn y bwthyn i swn y nant a’r byd natur o’ch cwmpas.
LOW OCCUPANCY DISCOUNT - 1-4 guests receive a 25% discount throughout the year.
1-4 guests: discounted by 20% minimum of 2 nights
gweld manylion

Caernarfon, North Wales Snowdonia, Wales

Baby friendlyEnclosed gardenLog fireShop / pub within 1 mileWi-fi / Internet
 • Cysgu hyd at 6 (4 bedrooms: 2 double, 1 twin, 1 single)
 • Cyfraddau
  £425.00 - £815.00

Ffermdy hunanarlwyo hyfryd wedi ei leoli ar fuarth fferm 2 filltir o dref Caernarfon. Ar gyrion pentref Bontnewydd, mae’n ddelfrydol ar gyfer archwilio Eryri, Sir Fôn a Phen Llyn. 10 munud yn unig o bentref Llanberis (ar droed y Wyddfa), yn ogystal â llawer o brif atyniadau Gogledd Cymru. Mae Ffermdy Caernarfon yn cynnig lleoliad perffaith ar gyfer gwyliau llawn gweithgareddau amrywiol.

Up to 25% discount for holidays taken between 23 Jun 2017 and 26 Jun 2017 minimum of 3 nights maximum of 3 nights
gweld manylion

SarnMellteyrn,Pwllheli, North Wales Coast, Wales

Baby friendlyEnclosed gardenLog firePet-friendlyShop / pub within 1 mileWi-fi / Internet
 • Cysgu hyd at 14 (5 bedrooms: 1 king, 1 king & twin, 1 king & bunk, 2 super-king / twin)
 • Cyfraddau
  £1060.00 - £1950.00
Yn rhan o ddatblygiad newydd trawiadol a chyffrous, mae Gadlas yn un o ddau fwthyn mawr moethus ym Mhen Llyn. Rydyn ni i gyd yn chwilio am ychydig o faldod y dyddiau hyn, ac mae digon ohono yma. Mae nodweddion arbennig fel y sawna preifat, caban cawod/ager a gwres o dan y llawr drwy'r bwthyn yn rhai o'r pethau bach ychwanegol hynny sy'n gwneud i'r bythynnod moethus yma yn Llyn sefyll uwchlaw’r gweddill.
Up to 20% discount for holidays taken between 25 Jun 2017 and 30 Jun 2017 minimum of 4 nights maximum of 5 nights
gweld manylion

Aberdaron, North Wales Coast, Wales

Baby friendlyEnclosed gardenGround floor bedroom(s) Log fireShop / pub within 1 mileWi-fi / Internet
 • Cysgu hyd at 6 (3 bedrooms: 1 super king / twin, 1 king, 1 twin)
 • Cyfraddau
  £410.00 - £1030.00
Bwthyn gwyliau hunanarlwyo yn Aberdaron, Gogledd Cymru. Lleolir bwthyn Gwelfryn uwchlaw paradwys Aberdaron, pentref mwyaf gorllewinol Pen Llyn. O fewn pellter cerdded 5 munud i’r pentref a’r traeth, mae’n lleoliad delfrydol ar gyfer archwilio’r gornel hyfryd hon o Gymru gyda’i rhwydwaith o lwybrau cerdded gwledig ac arfordirol, ei thraethau a’i childraethau tywodlyd braf.
1-2 guests: discounted by 10% (08 Jul 2017 to 01 Apr 2018) minimum of 7 nights maximum of 14 nights
gweld manylion

Broad Haven, Pembrokeshire West Wales, Wales

Baby friendlyEnclosed gardenGround floor bedroom(s) Pet-friendlyShop / pub within 1 mileWi-fi / Internet
 • Cysgu hyd at 4 (2 bedrooms: 1 double, 1 twin)
 • Cyfraddau
  £340.00 - £995.00
Lleolir y bwthyn hunanarlwyo hwn yn Aberllydan (Broad Haven), bellter cerdded byr o’r traeth tywod godidog. Wedi ei ddodrefnu i safon uchel, mae’n cynnig popeth sydd ei angen arnoch am wyliau cartrefol a moethus. Dysgwch farchogaeth ceffylau, rhowch gynnig ar ddringo neu abseilio ar glogwyni mawreddog a mwynhau caiacio, syrffio, canwio, syrffio gwynt, deifio sgwba neu bysgota ar y môr.
Up to 10% discount for holidays taken between 30 Jun 2017 and 14 Jul 2017 minimum of 7 nights maximum of 14 nights
17th - 21st July 2017: 4 nights for £550
gweld manylion

Denbigh, North Wales Borderlands, Wales

Baby friendlyEnclosed gardenGround floor bedroom(s) Log fireOn a Farm
 • Cysgu hyd at 6 (3 bedrooms: 2 doubles, 1 twin)
 • Cyfraddau
  £450.00 - £890.00
Os ydych yn edrych am lety gwyliau ysblennydd a phreifat yng nghefn gwlad Gogledd Cymru, Hafan Hiraethog yw’r lle i chi. Mae ei leoliad gwledig yn cynnig encil bendithiol gyda golyfeydd gwych a dim goleudau stryd i’w ddifetha. Wedi ei leoli o fewn ei ardd amgaeedig ei hun a’i amgylchynu gan dir amaethyddol, mae golyfeydd hyfryd i bob cyfeiriad.
Up to 10% discount for holidays taken between 24 Jun 2017 and 30 Jun 2017 minimum of 7 nights maximum of 7 nights
gweld manylion

Llandovery, West Wales, Wales

Baby friendlyEnclosed gardenLog fireWi-fi / Internet
 • Cysgu hyd at 8 (4 bedrooms: 1 king, 2 doubles, 1 bunk)
 • Cyfraddau
  £700.00 - £1100.00
Mae’r bwthyn 5 seren hwn, sy’n enillydd gwobr cynaladwyedd, wedi ei leoli mewn llecyn gwledig a thawel ger Bannau Brycheiniog. Ail-adeiladwyd ac ail-gynlluniwyd Hafan Myrddin i raddau helaeth gydag arweddion sy’n ffafriol yn nhermau ecoleg ac alergeddau. Ceir llyn yn yr ardd a golygfeydd hyfryd cefn gwlad o’i amgylch. Delfrydol i deuluoedd a chyplau sydd eisiau archwilio’r ardal arbennig hon o Gymru, neu ymlacio mewn heddwch a moethusrwydd.
1-2 guests: discounted by 10%
gweld manylion

Aberystwyth, West Wales, Wales

Baby friendlyEnclosed gardenGround floor bedroom(s) Pet-friendlyShop / pub within 1 mileWi-fi / Internet
 • Cysgu hyd at 2 (1 double bedroom)
 • Cyfraddau
  £320.00 - £549.00
Bwthyn clyd ac addas i anifeiliaid anwes ym mhentref hardd Pontarfynach. Mae hwn yn lleoliad poblogaidd a chanolog i grwydro arfordir a chefn gwlad y gorllewin. Â’r bwthyn yn ddim ond dwy funud o gerdded o dafarn, caffi a siop y pentref, a rhaeadr a theithiau cerdded bendigedig, mae Llety Gwedd yn lle perffaith ar gyfer gwyliau rhamantus yn y wlad. Mae trên stêm yma hefyd sy’n cysylltu Pontarfynach a thref glan-môr Aberystwyth, 12 milltir i ffwrdd.
gweld manylion

Aberystwyth, West Wales, Wales

Baby friendlyEnclosed gardenGround floor bedroom(s) Pet-friendlyShop / pub within 1 mileWi-fi / Internet
 • Cysgu hyd at 2 (1 double bedroom)
 • Cyfraddau
  £300.00 - £499.00
Wedi ei leoli ym mhrentref gwledig hyfryd Pontarfynach, mae’r bwthyn un llawr clyd hwn yn cynnig safle gwych i ddarganfod Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ei holl ysblander. Lleoliad preifat, amgaeedig o fewn pellter cerdded i gaffi, rhaeadrau byd-enwog, llwybrau cerdded a thafarn bentref. Mae’r llety hwn yn croesawu anifeiliaid anwes a 300 llath i ffwrdd mae’r orsaf drên stêm sy’n arwain yn uniongyrchol i'r arfordir yn Aberystwyth, taith 12 milltir.
gweld manylion

Aberystwyth, West Wales, Wales

Baby friendlyEnclosed gardenGround floor bedroom(s) Log firePet-friendlyShop / pub within 1 mileWi-fi / Internet
 • Cysgu hyd at 6 (2 bedrooms: king & single in both)
 • Cyfraddau
  £525.00 - £1145.00
Bwthyn gwyliau 5 seren ger Aberystwyth, mewn llecyn perffaith ar gyfer gwyliau i deulu yng Nghanolbarth Cymru. Ymlaciwch ar lan y môr, cerdded a beicio trwy lonyddwch cefn gwlad, gwylio’r barcud coch yn cael eu bwydo ac ymweld ag atyniadau teuluol yr ardal. Ymhlith y rhain mae'r Animalariwm, Labrinth y Brenin Arthur, holl gyfleusterau Aberystwyth a thaith ar y trên stêm i Bontarfynach.
Brand New Hot Tub Included from July 2017.
.
.
gweld manylion

SarnMellteyrn,Pwllheli, North Wales Coast, Wales

Baby friendlyEnclosed gardenLog fireOn a FarmShop / pub within 1 mileWi-fi / Internet
 • Cysgu hyd at 4 (2 bedrooms: 1 double, 1 bunk)
 • Cyfraddau
  £290.00 - £530.00
Llety gwyliau hunan-ddarpar moethus ym Mhen Llyn, Gogledd Cymru. Cyn ei adnewyddu, arferai apartment gwyliau Llofftstabl fod yn llofft stabl go iawn lle’r oedd gweision y fferm yn cysgu. Saif yr apartment hunan-ddarpar ar fferm wartheg, defaid a grawn yng nghanol Pen Llyn. Mae traethau tywod hardd Abersoch, Aberdaron, Nefyn a gweddill traethau’r penrhyn i gyd o fewn cyrraedd hawdd.
Up to 10% discount for holidays taken between 20 Jun 2017 and 01 Jul 2017 minimum of 3 nights maximum of 11 nights

gweld manylion

Tywyn, North Wales Snowdonia, Wales

Baby friendlyEnclosed gardenGround floor bedroom(s) Log firePet-friendlyVIP experienceWi-fi / Internet
 • Cysgu hyd at 10 (4 bedrooms: 1 super king / twin, 1 double / twin, 1 double, 1 family room (double & single) + single bedroom attached)
 • Cyfraddau
  £450.00 - £720.00
Bwthyn Gwyliau Hunan Arlwyo hyfryd yn Eryri, Gogledd Cymru. Saif bwthyn Maes Mihangel yn Nyffryn Dysynni – ardal o harddwch eithriadol ger Tywyn, Gogledd Cymru. Wedi ei leoli o fewn Parc Cenedlaethol Eryri, ar droed Cadair Idris, mae’r llety yn mwynhau golygfeydd gwefreiddiol. Man delfrydol ar gyfer gwyliau cerdded a heicio gyda milltiroedd o lwybrau cerdded heddychlon a diddorol ymhob cyfeiriad.
gweld manylion

Barmouth, North Wales Coast, Wales

Baby friendlyGround floor bedroom(s) Log firePet-friendlyShop / pub within 1 mileWi-fi / Internet
 • Cysgu hyd at 4 (2 bedrooms: 1 king, 1 double)
 • Cyfraddau
  £330.00 - £600.00
Os ydych yn hoff o erddi yna'r bwthyn hunan-ddarpar hwn ym Mermo yw’r un perffaith ar eich cyfer. Mae Melin Abermaw mewn lle hollol ddelfrydol, man clyd a phreifat sydd ar dir dyrchafedig wrth aber Mawddach. Wedi’i leoli yn Eryri, mae’r bwthyn yn y man perffaith er mwyn mynd i anturio yn y Parc Cenedlaethol ac arfordir hardd Gogledd Cymru, gan ddechrau ar draeth baner las Bermo.
1-2 guests: discounted by 10% minimum of 3 nights maximum of 21 nights
gweld manylion

Machynlleth, Mid Wales and Brecon Beacons, Wales

Baby friendlyGames roomOn a FarmShop / pub within 1 mileVIP experienceWi-fi / Internet
 • Cysgu hyd at 7 (3 bedrooms: 2 doubles, 1 double & single)
 • Cyfraddau
  £457.00 - £825.00

Bwthyn gwyliau 5 seren yn Nyffryn Dyfi, Canolbarth Cymru. Amgylchynir bwthyn Rhyd y Gorlan gan lonyddwch hyfryd cefn gwlad ar fferm ddefaid y teulu ac mae’n eich gwahodd i gymryd hoe mewn steil. Gallwch ymlacio, mwynhau’r ystafell gemau, crwydro ar hyd y llwybrau cerdded gwledig hardd sy’n cychwyn o drothwy’r drws, rhoi cynnig ar feicio mynydd neu ymweld â’r amrediad o atyniadau lleol.

GBP 100 discount for holidays taken between 20 Jun 2017 and 21 Jul 2017 minimum of 7 nights maximum of 21 nights
gweld manylion
Dudalen: 1 | 2 | Nesaf |