Last Minute Cottages Wales | Weekend Cottages in Wales

Dod o hyd i lety

 • Dyddiad Cyrraedd: (clirio)
  Calendar
 • Dyddiad Gadael: (clirio)
  Calendar
 • Nifer Nosweithiau:
 • Chwilio yn ôl Rhanbarth:
 • NEU, Chwilio yn ôl Tref:

 • Yn Cysgu:
  Côd llety:
 • Chwilio

Cynigion Arbennig ar ein Bythynnod Gwyliau yng Nghymru

Nid yn unig yr ydym wedi pori drwy'r lleoliadau mwyaf anhygoel ar gyfer y 4 gorau * a 5 bwthyn * funud olaf gall Cymru ddarparu, rydym hefyd wedi gweithio'n galed iawn i ddod i chi y fargen orau iawn ar fythynnod wythnosol a phenwythnos yng Nghymru yng nghanol hyn trawiadol tirweddau.

Rydym yn ychwanegu yn delio newydd, gwych ar fythynnod penwythnos yng Nghymru yn ogystal â delio wythnos o hyd drwy'r amser, felly gwiriwch yn rheolaidd i sicrhau eich hun yn cynnig anhygoel ar anadl cymryd getaway Gymraeg.

Last Minute Cottages Wales | Weekend Cottages in Wales

Map of Wales
South Wales BorderlandsSouth WalesPembrokeshireWest WalesMid Wales and Brecon BeaconsBorderlandsSnowdoniaNorth Wales CoastAnglesey
Yn dangos eiddo 1 i 15
Dudalen: 1 | 2 | Nesaf |

New Quay, West Wales, Wales

Enclosed gardenGround floor bedroom(s) Shop / pub within 1 mileWi-fi / Internet
 • Cysgu hyd at 5 (3 bedrooms: 1 double, 1 twin, 1 single)
 • Cyfraddau
  £295.00 - £695.00

Bwthyn gwyliau cartrefol gyda digonedd o le ynddo ydy Awel y Mor, wedi ei leoli filltir i ffwrdd o bentref glan y môr Cei Newydd, a gaiff ei ddisgrifio weithiau fel 'y perl yng nghoron arfordir Gorllewin Cymru’. Mae’r ardal yn enwog am ei dolffiniaid trwynbwl a’i phentrefi arfordirol prydferth. Mae’r bwthyn o fewn pellter cerdded i dafarn y pentref ac mae ganddo ardd amgaeedig a golygfeydd arfordirol hyfryd.

Up to 22% discount for holidays taken between 02 Sep 2017 and 09 Sep 2017 minimum of 2 nights maximum of 7 nights
gweld manylion

Swansea Valley, South Wales, Wales

Baby friendlyOn a FarmPet-friendlyShop / pub within 1 mileWi-fi / Internet
 • Cysgu hyd at 6 (3 bedrooms : 2 double bedrooms, 1 bunk bedroom)
 • Cyfraddau
  £417.00 - £783.00
Nid yw Beudy Tawe ond 8 milltir i ffwrdd o Abertawe ac mae wedi ei leoli ar fferm heddychlon ym Mro Tawe. Yn nythu rhwng mynyddoedd y Bannau Brycheiniog ar hafan arfordirol Penrhyn Gwyr, mae’r bwthyn yn lle perffaith i ymlacio a gwneud y mwyaf o’r atyniadau a’r gweithgareddau yn yr ardal.
Up to 15% discount for holidays taken between 19 Aug 2017 and 02 Sep 2017 minimum of 7 nights maximum of 14 nights
gweld manylion

Llanidloes, Mid Wales and Brecon Beacons, Wales

Baby friendlyGround floor bedroom(s) Log firePet-friendly
 • Cysgu hyd at 7 (4 bedrooms: 2 doubles, 1 twin, 1 single)
 • Cyfraddau
  £520.00 - £830.00
Mae bwthyn gwyliau Cwmbach y Biga yn cynnig lleoliad hyfryd ynghanol cefn gwlad, nid nepell o darddiad yr Afon Hafren. Wedi ei amgylchynu gan Goedwig Hafren a mynyddoedd canolbarth Cymru, mae’n un o’r bythynnod gwyliau mwyaf heddychlon yn y wlad. Gwnewch y mwyaf o’r amrediad o gyfleoedd awyr agored ar drothwy eich drws, yn cynnwys cerdded, beicio, beicio mynydd a marchogaeth. Neu ymlaciwch yn y bwthyn i swn y nant a’r byd natur o’ch cwmpas.
1-4 guests: discounted by 20% minimum of 2 nights
gweld manylion

Aberdaron, North Wales Coast, Wales

Baby friendlyEnclosed gardenGround floor bedroom(s) Log fireShop / pub within 1 mileWi-fi / Internet
 • Cysgu hyd at 6 (3 bedrooms: 1 super king / twin, 1 king, 1 twin)
 • Cyfraddau
  £410.00 - £1030.00
Bwthyn gwyliau hunanarlwyo yn Aberdaron, Gogledd Cymru. Lleolir bwthyn Gwelfryn uwchlaw paradwys Aberdaron, pentref mwyaf gorllewinol Pen Llyn. O fewn pellter cerdded 5 munud i’r pentref a’r traeth, mae’n lleoliad delfrydol ar gyfer archwilio’r gornel hyfryd hon o Gymru gyda’i rhwydwaith o lwybrau cerdded gwledig ac arfordirol, ei thraethau a’i childraethau tywodlyd braf.
1-2 guests: discounted by 10% (07 Oct 2017 to 01 Apr 2018) minimum of 7 nights maximum of 14 nights
gweld manylion

Llandovery, West Wales, Wales

Baby friendlyEnclosed gardenLog fireWi-fi / Internet
 • Cysgu hyd at 8 (4 bedrooms: 1 king, 2 doubles, 1 bunk)
 • Cyfraddau
  £700.00 - £1100.00
Mae’r bwthyn 5 seren hwn, sy’n enillydd gwobr cynaladwyedd, wedi ei leoli mewn llecyn gwledig a thawel ger Bannau Brycheiniog. Ail-adeiladwyd ac ail-gynlluniwyd Hafan Myrddin i raddau helaeth gydag arweddion sy’n ffafriol yn nhermau ecoleg ac alergeddau. Ceir llyn yn yr ardd a golygfeydd hyfryd cefn gwlad o’i amgylch. Delfrydol i deuluoedd a chyplau sydd eisiau archwilio’r ardal arbennig hon o Gymru, neu ymlacio mewn heddwch a moethusrwydd.
1-2 guests: discounted by 10%
gweld manylion

Aberystwyth, West Wales, Wales

Baby friendlyEnclosed gardenGround floor bedroom(s) Pet-friendlyShop / pub within 1 mileWi-fi / Internet
 • Cysgu hyd at 2 (1 double bedroom)
 • Cyfraddau
  £320.00 - £549.00
Bwthyn clyd ac addas i anifeiliaid anwes ym mhentref hardd Pontarfynach. Mae hwn yn lleoliad poblogaidd a chanolog i grwydro arfordir a chefn gwlad y gorllewin. Â’r bwthyn yn ddim ond dwy funud o gerdded o dafarn, caffi a siop y pentref, a rhaeadr a theithiau cerdded bendigedig, mae Llety Gwedd yn lle perffaith ar gyfer gwyliau rhamantus yn y wlad. Mae trên stêm yma hefyd sy’n cysylltu Pontarfynach a thref glan-môr Aberystwyth, 12 milltir i ffwrdd.
gweld manylion

Aberystwyth, West Wales, Wales

Baby friendlyEnclosed gardenGround floor bedroom(s) Pet-friendlyShop / pub within 1 mileWi-fi / Internet
 • Cysgu hyd at 2 (1 double bedroom)
 • Cyfraddau
  £300.00 - £499.00
Wedi ei leoli ym mhrentref gwledig hyfryd Pontarfynach, mae’r bwthyn un llawr clyd hwn yn cynnig safle gwych i ddarganfod Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ei holl ysblander. Lleoliad preifat, amgaeedig o fewn pellter cerdded i gaffi, rhaeadrau byd-enwog, llwybrau cerdded a thafarn bentref. Mae’r llety hwn yn croesawu anifeiliaid anwes a 300 llath i ffwrdd mae’r orsaf drên stêm sy’n arwain yn uniongyrchol i'r arfordir yn Aberystwyth, taith 12 milltir.
gweld manylion

Aberystwyth, West Wales, Wales

Baby friendlyEnclosed gardenGround floor bedroom(s) Log firePet-friendlyShop / pub within 1 mileWi-fi / Internet
 • Cysgu hyd at 6 (2 bedrooms: king & single in both)
 • Cyfraddau
  £525.00 - £1145.00
Bwthyn gwyliau 5 seren ger Aberystwyth, mewn llecyn perffaith ar gyfer gwyliau i deulu yng Nghanolbarth Cymru. Ymlaciwch ar lan y môr, cerdded a beicio trwy lonyddwch cefn gwlad, gwylio’r barcud coch yn cael eu bwydo ac ymweld ag atyniadau teuluol yr ardal. Ymhlith y rhain mae'r Animalariwm, Labrinth y Brenin Arthur, holl gyfleusterau Aberystwyth a thaith ar y trên stêm i Bontarfynach.
Brand New Hot Tub now Available.
.
.
gweld manylion

SarnMellteyrn,Pwllheli, North Wales Coast, Wales

Baby friendlyEnclosed gardenLog fireOn a FarmShop / pub within 1 mileWi-fi / Internet
 • Cysgu hyd at 4 (2 bedrooms: 1 double, 1 bunk)
 • Cyfraddau
  £290.00 - £570.00
Llety gwyliau hunan-ddarpar moethus ym Mhen Llyn, Gogledd Cymru. Cyn ei adnewyddu, arferai apartment gwyliau Llofftstabl fod yn llofft stabl go iawn lle’r oedd gweision y fferm yn cysgu. Saif yr apartment hunan-ddarpar ar fferm wartheg, defaid a grawn yng nghanol Pen Llyn. Mae traethau tywod hardd Abersoch, Aberdaron, Nefyn a gweddill traethau’r penrhyn i gyd o fewn cyrraedd hawdd.

gweld manylion

Barmouth, North Wales Coast, Wales

Baby friendlyGround floor bedroom(s) Log firePet-friendlyShop / pub within 1 mileWi-fi / Internet
 • Cysgu hyd at 4 (2 bedrooms: 1 king, 1 double)
 • Cyfraddau
  £330.00 - £600.00
Os ydych yn hoff o erddi yna'r bwthyn hunan-ddarpar hwn ym Mermo yw’r un perffaith ar eich cyfer. Mae Melin Abermaw mewn lle hollol ddelfrydol, man clyd a phreifat sydd ar dir dyrchafedig wrth aber Mawddach. Wedi’i leoli yn Eryri, mae’r bwthyn yn y man perffaith er mwyn mynd i anturio yn y Parc Cenedlaethol ac arfordir hardd Gogledd Cymru, gan ddechrau ar draeth baner las Bermo.
1-2 guests: discounted by 10% (01 Sep 2017 to 18 Dec 2017) minimum of 3 nights maximum of 21 nights
gweld manylion

Dolgellau, North Wales Snowdonia, Wales

Baby friendlyEnclosed gardenLog fireShop / pub within 1 mileWi-fi / Internet
 • Cysgu hyd at 5 (2 bedrooms: 1 double, 1 single & 3/4 bed)
 • Cyfraddau
  £465.00 - £650.00
Mae’r bwthyn 200 mlwydd oed hwn wedi cael ei adnewyddu’n hyfryd gyda sawl elfen fodern ac nid yw ond munud o daith gerdded i sgwâr y dref. O’r stôf losgi coed i’r dreser steil chic a blancedi clytwaith gwreiddiol, dim ond dau air sydd i ddisgrifio’r llety hwn yn Nolgellau - hollol brydferth. Nifer o lefydd i fynd am dro bwytai, caffis a phob math o siopau diddorol wrth garreg eich drws.
Up to 15% discount for holidays taken between 04 Sep 2017 and 11 Sep 2017 minimum of 7 nights maximum of 7 nights
gweld manylion

Aberystwyth, West Wales, Wales

Baby friendlyEnclosed gardenGround floor bedroom(s) Pet-friendlyShop / pub within 1 mileWi-fi / Internet
 • Cysgu hyd at 3 (1 twin room and guest single bed)
 • Cyfraddau
  £350.00 - £554.00
Mwynhewch y lleoliad gwledig hwn gyda'i raeadrau byd-enwog, caffi, tafarn bentref a llwybrau cerdded gwych i gyd o fewn pellter cerdded. Hefyd ddau funud i ffwrdd o’ch llety sy’n croesawu anifeiliaid anwes ym Mhontarfynach, mae rheilffordd stem Cwm Rheidol, sy’n cysylltu’r pentref hyfryd hwn â thref arfordirol Aberystwyth, 12 milltir i ffwrdd. Preifat a heddychlon, mae’r apartment yn safle canolog gwych i ddarganfod Gorllewin Cymru, ac mae’r arfordir a’r wlad cystal â’i gilydd.
1 guest: discounted by 15%, 2 guests: discounted by 10%
gweld manylion

Aberystwyth, West Wales, Wales

Baby friendlyEnclosed gardenShop / pub within 1 mileWi-fi / Internet
 • Cysgu hyd at 2 (1 bedroom: king bed (+ extra single foldaway bed and single sofa bed))
 • Cyfraddau
  £300.00 - £499.00
Llety gwyliau llawr cyntaf yw Ty Coets Uchaf, ym mhentref gwledig hardd Pontarfynach – lleoliad poblogaidd a lle canolog i fynd i grwydro arfordir a chefn gwlad y gorllewin o'ch cwmpas. Ty coets wedi'i addasu hwn, ac mae'n cynnig llety cysurus i ddau, dri neu bedwar, ddwy funud o gerdded o dafarn, caffi a siop y pentref, a rhaeadr a theithiau cerdded bendigedig. Ceir hefyd drên stêm sy’n cysylltu Pontarfynach a thref glan-môr Aberystwyth, 12 milltir i ffwrdd.
1 guest: discounted by 15% minimum of 2 nights maximum of 21 nights
gweld manylion

Swansea Valley, South Wales, Wales

Baby friendlyLog fireShop / pub within 1 mileVIP experienceWi-fi / Internet
 • Cysgu hyd at 6 (4 bedrooms: 1 king, 1 twin, 2 singles)
 • Cyfraddau
  £443.00 - £777.00
Mae bwthyn gwyliau Ty Mawr Tlws yn un o bâr o fythynnod fferm moethus yn dyddio’n ôl sawl canrif. Wedi ei leoli mewn pentref bychan heddychlon a phrydferth gydag Eglwys o’r 13eg Ganrif, mae’r bwthyn cartrefol mewn safle delfrydol ar gyfer cerddwyr (llwybrau cerdded o'r drws), beicwyr mynydd, teuluoedd a grwp o ffrindiau.
Up to 10% discount for holidays taken between 18 Aug 2017 and 25 Aug 2017 minimum of 2 nights maximum of 7 nights
gweld manylion

Knighton, Mid Wales and Brecon Beacons, Wales

Baby friendlyEnclosed gardenLog fireWi-fi / Internet
 • Cysgu hyd at 4 (2 bedrooms: 1 double bed, 2 single beds)
 • Cyfraddau
  £275.00 - £525.00
Mae bwthyn gwyliau Y Rhosyn yn mwynhau golygfeydd gwledig godidog. Wedi ei leoli mewn nefoedd i fywyd gwyllt, ar safle o ddiddordeb gwyddonol arbennig a gyda gwarchodfa natur gerllaw, mae’n ddelfrydol ar gyfer gwyliau yn cerdded Canolbarth Cymru ac yn lleoliad perffaith i fwynhau a gorffwyso yng nghefn gwlad neu i ddarganfod y Clawdd Offa ac ardal y Gororau.
GBP 50 discount for holidays taken between 19 Aug 2017 and 25 Aug 2017 minimum of 7 nights maximum of 7 nights
gweld manylion
Dudalen: 1 | 2 | Nesaf |