Cerdded yn & Hunan Arlwyo Gerllaw

Dod o hyd i lety

 • Dyddiad Cyrraedd: (clirio)
  Calendar
 • Dyddiad Gadael: (clirio)
  Calendar
 • Nifer Nosweithiau:
 • Chwilio yn ôl Rhanbarth:
 • NEU, Chwilio yn ôl Tref:

 • Yn Cysgu:
  Côd llety:
 • Chwilio

Cerdded yn & Hunan Arlwyo Gerllaw


Llwybr Hafren a llety hunan arlwyo gerllaw...

Llwybr Hafren ywr llwybr cerdded ger afon hynaf ym Mhrydain, yn mynd ochr yn ochr ar afon am 210 milltir oi ddechrau ym Mhumlumon ir afon ym Mryste.  Maer llwybr hwn yn mynd drwy gefn gwlad brydferth, pentrefi hardd, trefi a chastell, marchnadoedd a dinasoedd wrth iddo ddilyn yr afon hiraf ar Ynysoedd Prydain.


Walking Moel Siabod Mountain, Snowdonia a llety hunan arlwyo gerllaw...

Moel Siabod offers the classic mountain walk at the very heart of Snowdonia. The mountain sits isolated from the other peaks of northern Snowdonia, above the villages of Betws-y-Coed and Capel Curig. At 872m (2860 feet) it's the 22nd highest peak in Wales. Moel Siabod is everything a mountain should be - shapely, challenging, rewarding and offers the most marvellous views.

Llwybr Arfordirol Ynys Mon a llety hunan arlwyo gerllaw...

Mae Llwybr Arfordirol Ynys Mon yn llwybr cylchol 125 milltir o amgylch yr ynys fwyaf yng Nghymru.  Mae 95% or llwybr yn pasio drwy Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol ac mae/n cysylltu 27 o draethau hyfrytaf yr Ynys.  Maer dirwedd yn cynnwys cymysgedd o dir fferm, rhostir, twyni tywod, tir corsiog, blaendraethau, creigiau ac ychydig o goedwigoedd.


Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa a llety hunan arlwyo gerllaw...

Mae Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa yn dilyn y ffin rhwng Cymru a Lloegr am 177 o filltiroedd (285km) o lan y mor Prestatyn yn y gogledd i Sedbury Cliff, ger Casgwent yn y de. Caiff y llwybr hir yma ei gyferbwyntio gan y symbol mesen wen a cheir golygfa fendigedig o rai or llethrau serth - felly byddwch yn barod bob amser!  

Walking the Torrent Walk, Brithdir a llety hunan arlwyo gerllaw...

One of the most spectacular riverside walks in Britain, the Torrent Walk lies in Brithdir, 2 miles east of the town of Dolgellau in Snowdonia, North Wales.

Ffordd Dyffryn Ceiriog a llety hunan arlwyo gerllaw...

Mae Ffordd Dyffryn Ceiriog yn llwybr dwy ddolen, 12 milltir o hyd, wedi ei ganoli ar bentref y porthmyn, Llanarmon Dyffryn Ceiriog yng Ngogledd Cymru. Maen cynnig hafan dawel yng nghysgod Mynyddoedd y Berwyn. Lleolir y ddolen ogleddol ar draciau fferm gydag wyneb da tra maer ddolen ddeheuol yn cynnwys llwybrau all fod yn fwdlyd yn dilyn glaw, felly gwisgwch esgidiau cerdded.

De Rhiniog, Eryri a llety hunan arlwyo gerllaw...

Maer llwybr hwn yn Eryri yn mynd a chi o Ddyffryn Ardudwy i gopa Y Llethr a Diffwys ar ochr dde mynyddoedd Rhinog. Cewch eich gwobrwyo gan rai or golygfeydd gorau a mwyaf amrywiol yn Ne Eryri, gan gynnwys golygfa wych ar draws aber Mawddach i Gadair Idris.  Yn ychwanegol mae nifer  o ardaloedd gyda thwr syn gwneud y daith yn fwy difyr.

Walking the Glyderau, Snowdonia a llety hunan arlwyo gerllaw...

The Glyderau mountain range offers some of the most majestic and inspiring routes in Snowdonia and stretches from Mynydd Llandegai to Capel Curig. Five of Wales' fourteen highest summits (all over 3000 feet) can be found here. Starting with the highest, these include Glyder Fawr (1,001 m), Glyder Fach (994 m), Y Garn (947 m), Elidir Fawr (924 m) and Tryfan (918 m).

Llwybrau Llyn Brennig a llety hunan arlwyo gerllaw...

Pan yn y rhan yma o Ogledd Cymru maen ofynnol ymweld a Llyn Brenig. Yma mae nifer o lwybrau cerdded addas i bob oed a gallu sydd yn ei wneud yn ddiwrnod allan perffaith i bawb. Cewch eich hun ynghanol rhosydd grug gwyllt, llynnoedd, ardaloedd coediog, a golygfeydd godidog dros Eryri a dyffrynnoedd Clwyd. 

Walking the Precipice Walk, Dolgellau a llety hunan arlwyo gerllaw...

The Precipice Walk is one of the famous attractions of Dolgellau, North Wales. Enjoy fanastic views of the Mawddach Estuary and the principal mountain ranges of Snowdonia; Snowdon and Moelwyn are to the north, to the west is the Rhinog and immediately south is the long scarp of Cader Idris, while to the east is Aran and Arennig.

Llwybrau Gororau Gogledd Cymru a llety hunan arlwyo gerllaw...

Mae Gororau Gogledd Cymru yn cynnig llu o lwybrau gweddol annarganfyddedig, yn cynnwys Llwybr Dyffryn Dyfrdwy, Llwybr Gogledd Berwyn a Llwybr Clwyd. 

Walking around Bala Lake a llety hunan arlwyo gerllaw...

Bala Lake is one of the main attractions of this charismatic little town in Snowdonia. The lake is 4 miles long by 1 mile wide and is the widest body of water in Wales and popular amongst tourists and locals for walks, water sports and fishing. The lakes official name is Llyn Tegid which translates into Lake of Senerity. 

Cerdded Yr Eifl, Penrhyn Llyn a llety hunan arlwyo gerllaw...

Yr Eifl ywr pwynt uchaf ar Benrhyn Llyn ac mae tri chopa iddo.  Yr uchaf yw Garn Ganol, y copa yn y canol (564m), yna Trer Ceiri (485m) ac yna Garn For (444m).  Maer tri mynydd yma yn cynnig cerdded garw a gellir yn hawdd eu gweld o Ynys Mon a phrif fynyddoedd gogledd a gorllewin Eryri.

Llwybrau Corwen a llety hunan arlwyo gerllaw...

Ceir digonedd o lwybrau cerdded ar gyfer pob gallu yng Nghorwen ar ardal gyfagos. Ewch ar deithiau lleol yn cychwyn o Gorwen ei hun, archwiliwch y rhwydwaith o lwybrau o gwmpas Llyn Brenig neu ewch i fyny Moel Emoel ger Y Bala. Mentrwch ychydig ymhellach a bydd gennych Barc Cenedlaethol Eryri i gyd iw archwilio.

Cerdded yn Sir Fynwy a llety hunan arlwyo gerllaw...

Mae Abergafenni yn llecyn gwych ar gyfer darganfod y Bannau Brycheiniog ac mae dyffrynnoedd Gwy ac Wysg yn cynnwys oddeutu 1500 milltir o lwybrau cerdded.


Betws y Coed Walk a llety hunan arlwyo gerllaw...

This Betws y Coed walk goes for 5 miles from Gwydir Forest to Pont y Pair Bridge and takes 2-3 hours. Along this route you will experience stunning mountain scenery, plus some of the areas hidden gems; Llyn Elsi, Ancaster Memorial, Miners Bridge and Pont y Fair bridge.

Llanrwst Walk a llety hunan arlwyo gerllaw...

Llanrwst Walk is a circular route offering spectacular views of Snowdonia including the Carneddau Mountains and Conwy Valley. The easy / moderate terrain takes you on a green lane through beautiful woodland.  During spring and summer keep an eye out for wild flowers such as bluebells, red campion, and wild garlic. The speckled wood butterfly and little owl have also been seen on the walk.

Llwybrau Coed Llandegla a llety hunan arlwyo gerllaw...

Mae cerdded yng Nghoed Llandegla, Gogledd Cymru yn weithgaredd poblogaidd gyda thrigolion lleol a thwristiaid ac yn un o brif atynfeydd yr ardal. Wedi ei leoli rhwng Llangollen a Wrecsam, cyniga Coed Llandegla ddiwrnod allan perffaith ir teulu cyfan gydag ystod o deithiau cerdded ar gyfer diddordeb a gallu pawb.  

Walking in Trefriw, Snowdonia Walk a llety hunan arlwyo gerllaw...

Snowdonia Leisure Walk from Trefriw is a 5.5 mile route (3 hours) to Llyn Cowlyd. This trail forms part of the Snowdonia National Park Leisure Walks Network and provides a link to walks in and around Capel Curig.

Penmaenmawr i Lanfairfechan a llety hunan arlwyo gerllaw...

Maer llwybr 6 milltir yma o Benmaenmawr i Lanfairfechan yn mynd a chi o un glan y mor i lan y mor arall ac yn cynnig golygfeydd gwych ar draws y tir ac ar draws arfordir Gogledd Cymru i Ynys Mon ar Gogarth.  Dilynwch lwybr hynafol gyda cherrig a thystiolaethau eraill on cyndeidiau o oes y cerrig.  Ar y llethrau hyn yng Ngraiglwyd roedd ffactri bwyell Neolithig, un or rhai pwysicaf ym Mhrydain, a ger llaw maer Meini Hirion gyda thri deg o gerrig, deg yn sefyll o hyd.  Gadewch hyd a 3 awr i gwblhaur daith hon ar hyd llwybrau gwelltog gydag ychydig o elltydd.

Cerdded Tywysedig yng Ngheredigion a llety hunan arlwyo gerllaw...

Mae Cerdded Tywysedig ar gael yng Ngheredigion trwy Dragon Trails.  Gydag amrywiaeth o lefelau o gerdded ac mewn amser, o ychydig oriau is awl dydd, a gyda theithiau pwrpasol i siwtio pob lefel.

Llwybr Trevithick a llety hunan arlwyo gerllaw...

Mae Taith Trevithick yn llwybr cerdded hyfryd ac maer llwybr yn dilyn y daith gyntaf gan locomotif stem gan redeg o Ferthyr Tydfil i lawr i Abercynon.  Rhedodd locomotif stem Richard Trevithick ar yr ail ar hugain o Chwefror 1904 flynyddoedd lawer cyn locomotif enwocach George Stephenson.

Ar hyd y llwybr mae yna sawl arwydd a stondin wybodaeth sydd yn nodir mannau pwysig ar hyd y ffordd.  Dyma bwynt allweddol or Chwyldro Diwydiannol wrth i reilffyrdd ddatblygun gyflym ar draws y byd gan agor cyfandiroedd cyfan, dechreuodd y cyfan yma yng Nghwm Taf, De Cymru.

Mae yna atgynhyrchiad llawn o locomotif Richard Trevithick wedi ei hadeiladu gan ddilyn y cynlluniau gwreiddiol, yn cael ei harddangos yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn Abertawe.Cerdded yn Llanfair-ym-Muallt a llety hunan arlwyo gerllaw...

Mae nifer o lwybrau gwych yn ardal Llanfair-ym-Muallt.  Mae mynyddoedd Cambria yn agos ac yn ddelfrydol ar gyfer y rhai sydd eisiau mynd am dro hamddenol ar rhai sydd eisiau cerdded drwyr dydd.  Maer golygfeydd ar draws y bryniau yn anhygoel.

Walking the New Precipice Walk a llety hunan arlwyo gerllaw...

The New Precipice Walk in North Wales offers stunning views down the Mawddach estuary as far as Barmouth viaduct and across to Dolgellau and the Arans in the other direction.

Walking in Trefriw, 2 lakes and Fairy Falls a llety hunan arlwyo gerllaw...

This 5 mile circular walk starts from Trefriw and takes you to Geirionydd and Crafnant Lakes, past Fairy Falls. The route requires moderate ability and can be completed in approximately 3 hours.

Cerdded yn nwyrain Ynys Mon a llety hunan arlwyo gerllaw...

Teithiau cerdded cylchol ger Amlwch a Benllech ar Ynys Mon, Gogledd Cymru.  Mae hyn yn cynnwys y llwybr o amgylch Mynydd Parys a Llwybr Cylchol Coedwig Pentraeth gyda golygfeydd hyfryd dros Draeth Coch. 


Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa a llety hunan arlwyo gerllaw...

Maer Llwybr hwn yn dilyn y ffin rhwng Cymru a Lloegr am 177 milltir (285km) o Sedbury Cliff ger Caergwent yn y de, i lan y mor Prestatyn yn y gogledd. Maer llwybr hir hwn wedi ei farcio yn defnyddio symbol o fesen wen ac yn cynnig golygfeydd gwych a rhai darnau serth.


Cerdded Llwybr Ystwyth a llety hunan arlwyo gerllaw...

Ffordd beicio,  cerdded a marchogaeth, 34 km o hyd yw Llwybr Ystwyth, syn mynd o Aberystwyth o Dregaron.

Walking Cadair Idris, Snowdonia a llety hunan arlwyo gerllaw...

Cadair Idris mountain in Southern Snowdonia derives its name, meaning 'Chair of Idris', from the giant warrior poet of Welsh legend. The mountain looms menacing and primeval over the surrounding landscape. 

Cadair Idris consists of a massive 11km long ridge and although only the 19th highest mountain in Wales, is the second most popular mountain in the country after Mount Snowdon.

Llwybr Panorama, Bermo a llety hunan arlwyo gerllaw...

Llwybr Panorama yw llwybr enwocaf Bermo ac maer olygfa or copan un or golygfeydd gorau yng Nghymru.  Mae arwyddion ar hyd y llwybr ac maer safbwyntiau filltir a hanner or dref.

Cerdded yn Sir Gaerfyrddin a llety hunan arlwyo gerllaw...

Mae Sir Gaerfyrddin yn gyflym yn ennill statws am rai o diroedd cerdded gorau sydd ar gael.  Dewch i gerdded i Sir Caerfyrddin ac mi fyddwch yn camu i mewn i sir o harddwch aruthrol gyda golygfeydd gwledig ac arfordirol fydd yn siŵr och stopio yn eich unfan.

Walking the Carneddau, Snowdonia a llety hunan arlwyo gerllaw...

The Carneddau are a group of mountains in northern Snowdonia, North Wales and includes the largest adjoining areas of high ground in Wales and England. It also includes half the countrys highest peaks, recognised as the Fourteen Peaks (over 3,000 feet / 910 meters). Another interesting fact about the Carneddau range is that it is home to the UK's only population of wild horses.

Llwybr Owain Glyndŵr a llety hunan arlwyo gerllaw...

Mae Llwybr Glyndŵr yn llwybr cerdded hir yng Nghanolbarth Cymru a gafodd statws Llwybr Cenedlaethol yn y flwyddyn 2000.  Mae wedi ei enwi ar ol Owain Glyndŵr, sef y tywysog ar arwr Cymraeg a enillodd nifer o frwydrau ac a sefydlodd Senedd Gymreig ym Machynlleth.

Llwybr Mawddach a llety hunan arlwyo gerllaw...

Mae Llwybr Mawddach yn llwybr 9.5 milltir ar hyd hen reilffordd  ger aber Mawddach yn Ne Eryri.  Gellir ymuno gydar llwybr mewn amryw o lefydd ond maer llwybr yn dechrau yn nref hard Dolgellau ac yn gorffen drwy groesir bont reilffordd enwog dros geg yr aber i Bermo.

Llwybr Arfordir Sir Benfro De Sir Benfro a llety hunan arlwyo gerllaw...

Mae Llwybr Arfordir Sir Benfro yn llwybr gwych 180 milltir ar hyd rhywfaint or arfordir gorau yn y DU.  Gellir cerdded y llwybr mewn rhannau gyda chludiant cyhoeddus ar gael ich dychwelyd yn ddiogel yn ol yn ddiogel ich llety.  Maer llwybr yn ffurfio rhan o Lwybr Arfordir Cymru ac fei cedwir mewn cyflwr dilychwin gan y parc cenedlaethol.  Pa un ai eich bod am fynd am dro hamddenol neu am heic wythnos o hir, yna maer cyfan ar drothwy eich drws, ac amryw o lefydd i dorri syched yn y cyffiniau.


Llwybr Arfordirol Llyn a llety hunan arlwyo gerllaw...

Mae Llwybr Arfordirol Llyn, Gogledd Cymru yn llwybr hir wedi ei farcio o amgylch Penrhyn Llyn (a ddathlodd 50 mlynedd fel Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol yn ddiweddar).  Yn dechrau o Gaernarfon, maer llwybr 84 milltir hwn yn mynd o amgylch arfordir y gogledd i Uwchmynydd, ac yna ar hyd arfordir y de i Borthmadog.

Cerdded y Mynyddoedd Cambria a llety hunan arlwyo gerllaw...

Maer Mynyddoedd Cambria yn cynnwys Pumlumon, Elenydd and Mynydd Mallen.  Yn rhan anghysbell a bendigedig o Gymru, maen ardal lai adnabyddus na rhannau eraill yn y wlad, ond ni ddylai hyn eich atal, maen werth hi chi fynd i chwilota.  Cerwch i ymweld ar golygfeydd anhygoel a bywyd gwyllt yn rhan yma o Gymru.


Llwybr Dyffryn Dyfi a llety hunan arlwyo gerllaw...

Mae Llwybr Dyffryn Dyfi yng Nghanolbarth Cymru yn llwybr troed hir syn mynd drwy un or dyffrynnoedd harddaf yng Nghymru.  Maer llwybr yn dilyn yr Afon Dyfi or aber yn Aberdyfi iw dechrau ar gopa Aran Fawddwy, sef y copa uchaf ir de or Wyddfa (2,917troedfedd).  Yna, maer llwybr yn mynd yn ol lawr ar hyd ochr dder afon drwy Fachynlleth a lawr i Borth.

Llwybr Arfordir Gogledd Cymru Bangor Prestatyn a llety hunan arlwyo gerllaw...

Mae Llwybr Arfordirol Gogledd Cymru yn cynnig 60 milltir o olygfeydd or mor rhwng Bangor yn y gorllewin a Phrestatyn yn y dwyrain.  Maer rhan Gogledd Cymru yma o Lwybr Arfordirol Cymru Gyfan yn gymysgedd o draethau tywodlyd hyfryd a threfi a phentrefi cyfeillgar, a chysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus wych. Pan gyrhaeddwch Brestatyn, gallwch barhau ar hyd Llwybr Clawdd Offa - heneb hynafol hiraf Prydain a Llwybr Cenedlaethol.

Walking Moel Emoel Mountain, Bala a llety hunan arlwyo gerllaw...

Moel Emoel is one of Balas wonders. The mountain stands proud to the north of the town with stunning views over Bala town, the lake and surrounding area. The walk is a 6 mile circular walk that requires moderate ability. Some sections of the walk are usually quite wet therefore make sure you remember your walking boots.

Llwybr Arfordirol Ceredigion a llety hunan arlwyo gerllaw...

Dilyna Llwybr Arfordirol Ceredigion ffordd 60 milltir / 96 km rhwng aberoedd Teifi a Dyfi


Cerdded yn Llanymddyfri a llety hunan arlwyo gerllaw...

Maer Crychan ar Goedwig Hanner Ffordd (gwlad y Barcutiaid Coch) wedii leoli yng nghefn gwlad hardd rhwng Bannau Brycheiniog a Mynyddoedd Cambria.

Walking Snowdon, the Highest Mountain in Wales a llety hunan arlwyo gerllaw...

Snowdon (Yr Wyddfa) is the highest mountain in Wales and has been described as "probably the busiest mountain in Britain." Located in Snowdonia National Park, North Wales, the mountain stands proud at 1,085 metres (3,560 ft) above sea level. Along with some of the most extensive views in the British Isles, Snowdon also has a cafe and shop to greet you at the summit.